Šteger Tine

Tine Šteger je magistrski študent ekonomskih in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodiplomski študij je dokončal na področju politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zanimajo ga različna področja, najbolj pa se osredotoča na področje lokalnega in regionalnega razvoja, ki sloni na vključevanju ljudi in upošteva okoljske, etične in druge dileme. Izkušnje in znanja je v preteklosti pridobival skozi prakso na Inštitutu za politični management v Ljubljani in Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Udeležil se je različnih programov v tujini, kot je Program za mlade voditelje iz srednje Evrope v ZDA, kakor različnih humanitarnih projektov, kot je bil projekt Never Lose Your Soul v Ugandi.

Letos bo Tine obiskal profesorico Saro Dolničar na Univerzi v Queenslandu v Avstraliji, kjer bo sodeloval v njeni raziskovalni skupini na področju trajnostnega turizma.

Categories: