Barbič Špela

Špela trenutno zaključuje zadnji letnik dodiplomskega študija Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo. Preden nadaljuje z magistrskim študijem iz biomedicine, želi pridobiti več raziskovalnih izkušenj. Z raziskovalnim delom se je prvič spoznala na Katedri za klinično biokemijo v poletnih mesecih 2019, kjer je kmalu zatem začela raziskovati vpliv sekundarnih DNA struktur (G4 kvadrupleksov) v promotorski regiji določenega gena. V naslednjem letu se bo pridružila laboratoriju prof. Jerneja Murna v Kaliforniji, kjer bo dobila raziskovalne izkušnje iz področja biologije RNA. Raziskovalnega obiska se zelo veseli in ceni priložnost, ki jo je dobila preko ASEF-a.

Špela svoj čas izven študija namenja tudi prostovoljnemu delu; prostovoljka je bila pri Slovenski filantropiji, v času epidemije pa je sodelovala pri hitrem testiranju zdravstvenih delavcev. Je tudi prejemnica MOL-ove štipendije za nadarjene študente. V prostem času najraje teče in hodi v gore.

Categories: