Generacija 2020

Podobnik Gašper

Gašper je študent drugega letnika magistrskega študija Biomedicinska tehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Med magistrskim študijem Gašper aktivno sodeluje v Laboratoriju za slikovne tehnologije, kjer s pomočjo orodij strojnega učenja razvija modele za avtomatsko razvrščanje modalitet magnetnoresonančnih slik. Poleg tega raziskuje možnosti za napovedovanje razvoja bolezni potencialnih bolnikov

Poličar Pavlin

Pavlin Poličar je doktorski študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem umetne inteligence in strojnega učenja. Zadnji dve leti je posvetil razvoju in uporabi novih pristopov strojnega učenja na področju biomedicine. Za njegovo delo v sklopu magistrske naloge je prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, njegovo rešitev uporablja na

Poštuvan Tim

Tim Poštuvan je dodiplomski študent Računalništva in matematike na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Trenutno raziskuje v laboratoriju za bioinformatiko na fakulteti, kjer razvija učinkovit algoritem za boljšo predstavitev podatkov. Prav tako sodeluje na biokemijskem projektu z raziskovalno ekipo z inštituta za biokemijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Odgovoren je za načrtovanje in implementacijo pristopov

Prezelj Tim

Tim Prezelj je diplomirani mikrobiolog (UN), ki trenutno zaključuje magistrski študij molekulske in funkcionalne biologije na BF UL. Vzporedno je študiral tudi kognitivne znanosti, veliko pa se je izobraževal tudi v tujini – predvsem v Nemčiji in Italiji. Raziskovalno se je dolgo posvečal molekularni biologiji, imunologiji in evoluciji raka. Zadnja leta se bolj intenzivno spogleduje

Ribnikar Domen

Domen Ribnikar je zdravnik, specialist internistične onkologije, zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ki se ukvarja s sistemskim zdravljenjem bolnic z rakom dojke. Trenutno je študent zadnjega, tretjega letnika podiplomskega študija Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent medicine je pričel z raziskovalnim delom na področju raka dojke in z delom intenzivno nadaljeval

Rožanec Mariana

Mariana Rožanec se je rodila v Argentini, kjer je diplomirala kot Pooblaščena javna revizorka na Fakulteti za ekonomske vede na Univerzi v Buenos Airesu, nato pa je delala kot zunanja revizorka. Mariana ima slovenske korenine in se je leta 2015 preselila v Slovenijo, kjer je nadaljevala z delom na področju zunanje revizije, kasneje pa tudi

Satler Tadej

Tadej Satler je dokončal tako dodiplomski kot tudi magistrski študij Biokemije na Fakulteti za Kemijo in Kemijsko Tehnologijo Univerze v Ljubljani, svojo študijsko pot pa želi nadaljevati z doktoratom. Tekom dosedanjega študija je večino raziskovalnih izkušenj nabral na Kemijskem inštitutu v laboratoriju za sintezno biologijo in imunologijo, kjer je tudi opravil magistrsko delo pod mentorstvom

Skok Krištof

Krištof Skok je magistrski študent fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Svoj študij usmerja v astrofiziko – področje, ki ga veseli od malih nalog. Trenutno svoje interese usmerja v kataklizmične spremenljivke in zvezdne pulzacije. Že v srednji šoli je sodeloval na Mednarodnih olimpijadah iz astronomije in astrofizike,

Starič Tine

Tine je magistrski študent računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na istem področju tudi diplomiral. Že ves čas šolanja poskuša izbrano področje računovodstva prepletati z informatiko in avtomatizacijo poslovnih procesov. Trenutno deluje kot razvijalec ERP sistemov, na fakulteti pa izvaja seminarje na področju informatike in statistike. Poletje bo preživel pri