Ribnikar Domen

Domen Ribnikar je zdravnik, specialist internistične onkologije, zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ki se ukvarja s sistemskim zdravljenjem bolnic z rakom dojke. Trenutno je študent zadnjega, tretjega letnika podiplomskega študija Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent medicine je pričel z raziskovalnim delom na področju raka dojke in z delom intenzivno nadaljeval tudi med specializacijo. V letu 2016 je odšel na dvoletni t.i. klinično-raziskovalni fellowship v Toronto, Kanado, kjer je pod mentorstvom prof.dr. Eitana Amirja nadaljeval s svojim kliničnim in raziskovalnim delom. Večina rezultatov raziskovalnega dela je že bila objavljena v uglednih strokovnih onkoloških revijah, nekatera so še v fazi pisanja.

ASEF štipendijski program je zanj izjemna priložnost za pridobitev dodatnih znanj in raziskovalno delo pod mentorstvom prof. dr. Roberta Jeraja, na Univerzi v Wisconsinu, kjer bo vključen v delo na področju heterogenosti invazivnega lobularnega karcinoma dojke, kar je tudi tema njegove doktorske disertacije. Domen se ves čas dodatno izobražuje na različnih slovenskih in mednarodnih delavnicah in kongresih, kjer tudi aktivno sodeluje kot vabljen predavatelj.

Entuziazem in močno voljo za nadaljnje raziskovanje v onkologiji mu dajejo žena Nina in dve mali deklici, petletna Julija in triletna Lana Mae, na katere je še posebej ponosen. V prostem času se ukvarja s športom, kot je tek, hoja v hribe, izvaja pa tudi transcedentalno meditacijo.

Categories: