Satler Tadej


Tadej Satler je dokončal tako dodiplomski kot tudi magistrski študij Biokemije na Fakulteti za Kemijo in Kemijsko Tehnologijo Univerze v Ljubljani, svojo študijsko pot pa želi nadaljevati z doktoratom. Tekom dosedanjega študija je večino raziskovalnih izkušenj nabral na Kemijskem inštitutu v laboratoriju za sintezno biologijo in imunologijo, kjer je tudi opravil magistrsko delo pod mentorstvom prof. dr. Romana Jerale. Ukvarjal se je s pripravo in karakterizacijo modularnih proteinskih nanostruktur iz obvitih vijačnic. Dodatna znanja je Tadej pridobil na Univerzi v Stockholmu, kjer je gostoval v sklopu izmenjave ter raziskoval regulacijo fiksacije dušika v bakterijah. Trenutno je na usposabljanju na Univerzi v Bristolu, kjer v laboratoriju za proteinski dizajn pridobiva računalniške in eksperimentalne spretnosti tega področja.

Tadej bo v okviru organizacije ASEF imel priložnost obiskati Univerzo v Kaliforniji San Francisco ter sodelovati v raziskovalni skupini prof. Andreja Šalija, kjer želi poglobiti znanje iz področja računalniške in strukturne biologije.

Categories: