Generacija 2017

Marc Tilen

Tilen Marc je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Deluje na področju teorije grafov, zanimajo pa ga tudi teme, kot sta strojno učenje in analiza omrežij. Imel bom priložnost obiskati prof. Jureta Leskovca na Univerzi Stanford. Tilen v prostem času zelo rad pleza in se ukvarja z drugimi športi ter

Starčevič Luka

Luka Starčevič je študent strojništva na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Zadnji 2 leti se ukvarja s številčnimi izračuni celičnih in avksetičnih materialov pod mentorstvom prof. Zoran Ren, vodja Laboratorija za napredno računalniško tehniko in eksperimentiranje. V teh 2 letih si je Luka nabrala veliko izkušenj in znanja na področju numeričnih simulacij celičnih in

Jež Kaj

Kaj Jež je študent prvega letnika podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral iz mednarodnega poslovanja. To poletje bo preživel pri prof. Nives Dolšak na Univerzi Washington v Seattlu, kjer bo primerjal davčno in koncesijsko politiko ter ureditev na področju vodnih virov v Sloveniji, zvezni državi Washington in Kaliforniji, pri

Kukavica Jaka

Jaka Kukavica je zadnji letnik LL.B. študentka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovi raziskovalni interesi so široko zasnovani na ustavnih vidikih in vidikih človekovih pravic različnih javnopravnih vprašanj. V preteklosti je raziskoval procesne obveznosti in (evropski) konsenz kot interpretativno metodo po Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Sodeloval bo s prof. Urško Velikonja na univerzi Georgetown,

Lampret Urška

Urška Lampret je doktorska študentka in mlada raziskovalka na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena doktorska disertacija se osredotoča na idejno razhajanje in konflikt med krščanstvom in komunizmom v obdobju revolucije na Slovenskem. V svoji raziskavi se osredotoča na dejanja, dejavnosti in politike, ki jih je Cerkev izvajala in sledila za obrambo človekovih pravic v

Lukič Marija

Marija je študentka zaključnega, šestega letnika Stomatologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ko je pridobivala globlje znanje o različnih področjih v zobozdravstvu, sta jo začela zanimati predvsem parodontologija in protetika. Trenutno je vključena v raziskave javnega znanja o endodontiji, vendar se veseli, da bo izkoristila priložnost za delo na področju parodontije z dr. Janino Golob

Omerzel Aleš

Aleš Omerzel je študent drugega letnika magisterija računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Na kalifornijski univerzi Berkeley bo Aleš sodeloval s prof. Dawn Song o najnovejših tehnologijah na področju umetne inteligence in zlasti globokega učenja. Aleš je kot srednješolec osvojil štiri zlata priznanja na državnih matematičnih olimpijadah in bronasto medaljo na matematični olimpijadi Beneluksa.

Rojc Ajda

Ajda Rojc je študentka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Končala je diplomski študij biokemije in nadaljevala z magistrskim programom na istem oddelku. V zadnjem letniku študija se je Ajda preselila na Švedsko, kjer je obiskovala semester na univerzi Uppsala. Letos bo Ajda poletje preživela v San Franciscu, kjer bo delala v

Vidmar Robert

Robert je pred kratkim končal doktorat iz biokemije na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Odločil se je, da bo z raziskavami proteolitičnih encimov in njihovega delovanja v zdravju in boleznih nadaljeval na Inštitutu Jožef Štefan. Robert je zelo vključen v več vidikov biokemije, kot sta molekularna in celična biologija v kombinaciji s proteomiko, ki temelji