Vidmar Robert

Robert je pred kratkim končal doktorat iz biokemije na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Odločil se je, da bo z raziskavami proteolitičnih encimov in njihovega delovanja v zdravju in boleznih nadaljeval na Inštitutu Jožef Štefan. Robert je zelo vključen v več vidikov biokemije, kot sta molekularna in celična biologija v kombinaciji s proteomiko, ki temelji na masni spektrometriji. V svojem delu pokriva različne vidike raziskav proteaz, ki segajo od proizvodnje rekombinantnih proteaz, njihove karakterizacije in določanja njihove cepitvene specifičnosti do odkrivanja njihove fiziološke in patološke vloge.

To poletje bo Robert obiskal prof. Andrej Šali na Kalifornijski univerzi v San Franciscu, kjer bi rad poglobil svoje znanje, razširil svojo raziskovalno mrežo in seveda pridobil nove in vznemirljive podatke o molekularnih mehanizmih avtofagije. Natančneje, Robert bi rad pridobil eksperimentalne podatke o strukturnih značilnostih avtofagijskih signalnih kompleksov in jih združil s pristopi bioinformatičnega modeliranja, ki so na voljo pri prof. Šalijev laboratorij.

Poleg tega, da je predan in zelo motiviran raziskovalec, skuša vsako prosto minuto preživeti z družino, se odpravi na kolesarjenje, v gore ali pa preprosto preživi umirjene trenutke vrtnarjenja.

Categories: