Starčevič Luka

Luka Starčevič je študent strojništva na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Zadnji 2 leti se ukvarja s številčnimi izračuni celičnih in avksetičnih materialov pod mentorstvom prof. Zoran Ren, vodja Laboratorija za napredno računalniško tehniko in eksperimentiranje. V teh 2 letih si je Luka nabrala veliko izkušenj in znanja na področju numeričnih simulacij celičnih in avksetičnih materialov, ki so materiali s posebnimi mehanskimi lastnostmi. V zadnjih nekaj mesecih Luka sodeluje z Nejcem Novakom, mlajšim znanstvenikom, ki trenutno živi v Kumamotu na Japonskem, kjer dela na eksperimentih za potrditev Lukinega raziskovalnega dela na področju numeričnih simulacij. Zaradi Lukinega odmevnega raziskovanja je njegov mentor prof. Ren, mu je priporočil obisk prof. Košmrlja na Univerzi Princeton, kjer je Luka lahko nabiral veliko izkušenj na področju avksetičnih materialov in tako z g. Novakom še naprej sodeloval pri teh raziskovalnih temah. Luka se zelo veseli, da se uči od prof. Košmrlja in poglobi svoje teoretično znanje o avksetičnih materialih. Luka verjame, da bo s solidnim teoretičnim znanjem na svojem področju lahko dosegel še pomembnejše raziskovalne rezultate. Zbrane izkušnje in znanja, ki si jih Luka želi pridobiti kot ASEF Fellow, bodo v veliko korist Luki za nadaljnje raziskovanje, še posebej, ko bo naslednje leto začel s svojim doktorskim programom.

Categories: