Polajnar Neven

Neven Polajnar je študent drugega letnika doktorskega študija politologije na Univerzi v Ljubljani. Prvo diplomo iz ekonomije je pridobil na Ekonomski fakulteti in drugo diplomo iz obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je opravil tudi magistrski študij Političnih teorij. Na univerzi Harvard bo Neven sodeloval s prof. dr. Peter J. Verovšek in je trdno prepričan, da bo ta izkušnja prinesla pomembne vidike in elemente v končne ugotovitve in zaključke njegove doktorske disertacije, ki se osredotoča na prepoznavanje avtoritarnih elementov v sodobnih predstavniških demokracijah in njihovih različnih razsežnostih. Neven raziskuje tudi vprašanja različnih antagonizmov znotraj političnih in družbenih modelov, družbenih in političnih struktur, vprašanja politizacije in depolitizacije, politične kulture in kolektivnih identitet, vprašanj demokratizacije in njihovih meja itd. Razen političnih teorij je njegovo raziskovanje usmerjeno v geostrateško vprašanja, politična ekonomija, obrambna in varnostna vprašanja, diplomacija in mednarodni odnosi, državne in politične institucije itd.

V geostrateškem smislu je Nevenov poseben poudarek na regiji Balkana, Jugovzhodne Evrope in Ruske federacije z analizo in raziskovanjem družbene in politične tranzicije ter problematike demokratične preobrazbe zgoraj omenjenih nekdanjih socialističnih regij.

Poleg dejavnosti, povezanih z znanstvenim raziskovanjem, je Neven inštruktor in tekmovalec borilnih veščin, ki zahtevajo veliko osredotočenosti, trdega dela, discipline in predanosti, veščin, ki so v veliko pomoč na vseh področjih življenja, tudi akademskih.

Categories: