Benša Jaš

Rodil sem se v Gorici, v Italiji. Od leta 2010 do 2015 sem obiskoval znanstevni licej Simon Gregorčič s slovenskim učnim jezikom v Gorici. Licej sem zaključil s končno oceno 94/100. Leta 2015 sem se vpisal na univerzitetni študijski program prve stopnje, smer fizika, na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Študij sem zaključil leta 2018. V šolskem letu 2017/2018 sem bil dobitnik Dekanovega priznanja za dosežen odličen uspeh v tretjem letniku študija. Trenutno obiskujem prvi letnik magistrskega programa Matematična fizika na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

V prostem času se zanimam za dinamične sisteme in razne perturbacijske metode za reševanje neintegrabilnih sistemov. V poletnih mesecih sem več let študiral ruščino in hrvaščino.

Categories: