PRIJAVE ZA ŠTIPENDIJSKI PROGRAM ASEF 2024 SO ZAPRTE

O štipendijskem

programu ASEF

Štipendijski program Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (ASEF) je triletni program. Namen štipendijskega programa je okrepiti raziskovalno-študijsko izmenjavo med Slovenijo in drugimi državami, da bi nadarjenim slovenskim študentom omogočili, da v celoti izkoristijo svoj potencial.

V prvem letu programa študentje opravijo 10-tedenski raziskovalni obisk na univerzi ali raziskovalni ustanovi na področju svojega študijskega/strokovnega področja. Poleg tega se štipendisti vključujejo v dejavnosti, ki jih organizira ASEF, vključno z raziskovalnimi projekti in sodelovanjem z drugimi štipendisti, delavnicami vodenja in razvoja kariere ter se udeležujejo rednih javnih predavanj in drugih dogodkov, ki jih organizira ASEF. Poleg tega se pričakuje, da bodo štipendisti prispevali k ASEF-u in vračali skupnosti pod vodstvom in pod mentorstvom ASEF-a. 

V prvem letu…

Štipendisti ASEF bodo sodelovali s slovenskimi profesorji na najboljših svetovnih univerzah na raziskovalnem projektu in sodelovali z drugimi člani profesorjeve raziskovalne skupine ter drugimi študenti na univerzi. Hkrati bodo študenti sodelovali tudi s Slovenci in slovenskimi skupnostmi v tujini. Štipendisti se bodo tudi redno udeleževali vseh dogodkov (predavanj, delavnic …), ki jih organizira ASEF.

Štipendisti ASEF gradijo trajne odnose med ASEF in akademskimi ustanovami v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstriji, na Danskem, v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V treh letih štipendisti postanejo polnopravni člani ASEF Skupnosti štipendistov >
“Štipendija ASEF mi je odprla vrata za nove priložnosti v moji akademski karieri: vrnila sem se na Stanford kot podoktorska raziskovalka računalništva in na koncu me je pripeljala do položaja na Univerzi Harvard z možnostjo, da bom postala profesorica.”
Dr. Marinka Žitnik, štipendistka ASEF v letu 2014
“Izmenjava ASEF mi je dala vpogled v delo raziskovalnih ustanov v tujini in dovolj izkušenj za nadaljevanje podiplomskega študija na Univerzi Oxford.”
Vid Kocijan, štipendist ASEF v letu 2016
Kandidat
Štipendist ASEF
10-tedenski raziskovalni obisk
Delo z mentorjem ASEF
1. leto
Aktivnosti ASEF
Vsa 3 leta
ASEF Alumni
V drugem in tretjem letu…

Štipendisti ASEF se bodo udeležili vseh dogodkov, ki jih organizira ASEF, sodelovali bodo v promocijskih dejavnostih ASEF, pomagali pri oglaševanju programov štipendij ASEF in delovali kot enakovredni mentorji prihajajočim štipendistom, tako da jim bodo pomagali spoznati kulturo svoje države gostiteljice. Štipendiste ASEF zelo spodbujamo, da se vključijo v dejavnosti, vključno z raziskovalnimi projekti in sodelovanjem z drugimi štipendisti, mentorji in raziskovalnimi skupinami v mreži ASEF, delavnicami vodenja in razvoja kariere, komunikacijskim usposabljanjem in inštruiranjem.

Poleg tega se štipendiste spodbuja, da nadaljujejo raziskovalno delo s svojim profesorjem gostiteljem in sodelujejo z ostalimi štipendisti ASEF. Štipendistom bodo potencialno na voljo dodatna sredstva za kritje stroškov takšnega sodelovanja, na primer za predstavitev raziskav na mednarodnih konferencah. 

V okviru 3-letnega štipendijskega programa vsak štipendist ASEF postane tudi del ASEF Tutorskega programa, v okviru katerega štipendisti delajo v majhnih skupinah, ki jih vodi individualni tutor na področju študija štipendista.

Upravičenost

Prijave so odprte za študente na akreditiranem visokošolskem zavodu. Prijave so na voljo tako slovenskim študentom kot tudi drugim študentom s slovenskimi koreninami (na primer živijo v Italiji, Avstriji, Argentini, ZDA, Kanadi, Avstraliji, …). Tipičen prijavitelj je dodiplomski, magistrski ali doktorski študent.

Stroški

Štipendijski program ASEF nudi štipendistom celovito podporo, ki jim omogoča, da se osredotočijo na svoje raziskave na vrhunskih svetovnih univerzah. ASEF bo skupaj z štipendisti ASEF sodeloval pri pridobivanju sredstev, tako da bodo v prvem letu pokriti vsi stroški raziskovalnega obiska (letalske karte, hrana, prenočišče itd.).

Sodelujoče institucije

Seznam profesorjev in raziskovalnih skupin, ki so članice mreže ASEF, je dostopen tukaj . Vsak od profesorjev ima prosta mesta za sprejem enega ali dveh študentov v svojo raziskovalno skupino. Prijavitelje zelo spodbujamo, da si preberejo več o profesorjih in preučijo njihove raziskave ter publikacije.

Izbirni kriteriji

Kandidati so izbrani na podlagi izjemnih sposobnosti, izvirnosti in iznajdljivosti ter morajo imeti najvišje intelektualne dosežke. Kandidati bodo opravili razgovor s štipendisti ASEF iz prejšnjega leta, profesorji ASEF pa bodo pregledali raziskovalni načrt, izjavo o poslanstvu in priporočila, predstavljena v vsaki prijavi. Nazadnje bo znanstveni svetovalni odbor ASEF dal težo tudi številnim nesnovnim stvarem, vključno z razlago ciljev Fundacije. Odbor razvrsti kandidate, upravni odbor pa nato poda končno odobritev. Izbrani prejmejo triletno štipendijo.

Kako se prijaviti
Prijava mora vsebovati:
Obrazec za prijavo (izpolni se med spletno oddajo vloge)
Življenjepis s poudarkom na vaših raziskavah
Izpis ocen in drugih dosežkov
Izjava o raziskavah
Izjava o raziskavi (ne več kot 2 strani)
Izjava o raziskavi je vaša priložnost, da personalizirate svojo prijavo. Pri sestavi izjave je pomembno, da obravnavate vpliv, ki ga bo imel vaš obisk na vaše akademske, poklicne in osebne cilje. Prav tako morate obravnavati vpliv, ki bi ga prejemanje štipendije ASEF imelo na vaše doseganje teh ciljev. Nekaj ključnih točk, ki jih morate upoštevati:
Motivacija: Zakaj želite raziskati v tujini in kateri dejavniki so vas pripeljali do te odločitve? Kaj pričakujete od tega in kakšen pričakujete, da bo vpliv vaših izkušenj v tujini? Kaj vas je sprva navdihnilo, da ste želeli raziskati prav to področje/raziskovalno skupino?
Prejšnje delovno/raziskovalne izkušnje: Navedite in opišite svoj projekt/raziskovalno delo za tečaje, sodelovanje v raziskovalnih projektih, laboratorijsko delo na vašem oddelku, vaše neodvisno raziskovanje, ustrezne izkušnje poletnega pripravništva itd. Tukaj je cilj, da opišete svoje izkušnje, zaradi katerih ocenjujete, da ste najboljši možni kandidat za profesorjev raziskovalni laboratorij in vam bo omogočil ploden in produktiven raziskovalni obisk.
Splošni projekt/področje, na katerem bi radi delali: Splošen predlog projekta ali ideja za vašo nalogo/disertacijo, na kateri želite delati med obiskom, in kako je to povezano z raziskavami profesorja, na katerega se prijavljate. Opišite projekt ali idejo in utemeljite, zakaj se vam zdi zanimiva. Vključite seznam znanstvenih referenc, povezanih z vašim raziskovalnim področjem.
Izjava o poslanstvu
Izjava o poslanstvu (1 stran)
Izjava o poslanstvu mora vsebovati kratek povzetek vaših trenutnih in predlaganih prispevkov ASEF skupnosti. Ti prispevki bi morali biti usklajeni z osnovnimi vrednotami ASEFa, ki so akademska odličnost, oblikovanje značaja in predanost (za podrobnosti glejte FAQ). Spodbujamo vas, da omenite vse vaše pretekle ali sedanje aktivnosti, ki prispevajo k rasti družbe in spodbujajo napredek v poslu, politiki in neprofitnih organizacijah (npr. prostovoljno delo v neprofitnih organizacijah, sodelovanje v terenskih dejavnostih, vodenje akademskih/inženirskih klubov ali študentske organizacije, organiziranje poletnih šol za nadarjene mlade in poučevanje otrok). Primeri vaših prihodnjih (načrtovanih) prispevkov ASEFu kot štipendistu ASEF so lahko:
Organiziranje dogodkov skupaj z ASEF, kot so javna predavanja, umetniške razstave, glasbeni dogodki, literarni dogodki, vaje in okrogle mize o temah, povezanih z družbo, znanostjo, raziskavami in tehnologijo.
Vodenje bralne skupine v okviru ASEFa, ki se osredotoča na področje vašega študijskega/raziskovalnega področja.
Mentoriranje sovrstnikov in pomoč prihajajočim mlajšim štipendistom pri spoznavanju ASEFa, držav gostiteljic/univerz in deljenje svojih raziskovalnih izkušenj z njimi.
Pomoč skupnosti lahko vključuje tudi zbiranje sredstev in množično financiranje za namene, ki so usklajeni s poslanstvom ASEFa in temeljnimi vrednotami.
Dve referenčni pismi / priporočila
Priporočila – referenčni pismi
Pisma morajo jasno opisati prispevek prijavitelja k raziskovalnim projektom, v katerih je sodeloval/a. Pisma morajo napisati vodje / svetovalci / učitelji preteklih raziskovalnih projektov, poletnih pripravništev ali diplomskega dela. Referenčna pisma mora avtor referenčnih pisem predložiti ob predložitvi reference.
Vsi dokumenti moraji biti zapisani v angleščini
ČE IMATE VPRAŠANJA O PROGRAMU ALI POSTOPKU PRIJAVE, NAM PIŠITE NA INFO@ASEF.NET.

Štipendijski program ASEF – Raziskovanje v tujini: Kako pripraviti uspešno prijavo?

Posnetek delavnice za uspešno prijavo za štipendijski program ASEF – Raziskovanje v tujini, ki jo organizira ASEF. Na delavnici lahko izveste več podrobnosti o programu, izbirnem postopku in dobite dragocene nasvete, ki jih je dobro upoštevati za uspešno prijavo.

Najpogostejša vprašanja

Kateri so pomembni datumi?

Razpis se odpre 5. septembra 2023.

Rok za prijavo je 5. november 2023.

Končne odločitve lahko prijavljeni kandidati pričakujejo do marca 2023.

Kdaj bo raziskovalni obisk?

Raziskovalni obisk mora biti opravljen v prvem letu programa.

Točen čas raziskovalnega obiska je prilagodljiv in se bo razpravljal s posebno raziskovalno skupino in profesorjem. Na splošno večina obiskov običajno poteka poleti (od junija do septembra), razen nekaterih izjem.

Pomembno je, da se morajo obiski končati v koledarskem letu 2024.

Kaj pa, če na omejitve potovanj zaradi COVID-19 ne bom mogel na 10-tedenski raziskovalni obisk v tujino?

V primeru zapletov bo ASEF individualno sodeloval z mlajšimi štipendisti, da bi poskušal omogočiti 10-tedenski raziskovalni obisk.

Kako bodo pokriti stroški raziskovalnega obiska?

ASEF bo skupaj z mlajšimi štipendisti sodeloval pri določanju virov financiranja, ki bodo pomagali pokriti vse stroške raziskovalnega obiska: letalske vozovnice, stanovanja in življenjske stroške. Če bo le mogoče, bodo študentje ostali pri slovenski družini in nato delali s profesorjem na univerzi.

Kakšne so odgovornosti in obveznosti štipendista ASEF?

Štipendisti ASEF so za tri leta imenovani v Društvo štipendistov ASEF. V tem času naj bi se redno udeleževali vseh družabnih dogodkov, javnih predavanj in drugih dogodkov, ki jih organizira ASEF. Poleg tega štipendisti sodelujejo v promocijskih dejavnostih ASEF, pomagajo pri oglaševanju programov štipendij ASEF in delujejo kot enakovredni mentorji prihajajočim štipendistom, tako da jim pomagajo spoznati kulturo svoje države gostiteljice. Štipendiste zelo spodbujamo k vključevanju v dejavnosti, vključno z raziskovalnimi projekti in sodelovanjem z drugimi mlajšimi štipendisti, profesorji in raziskovalnimi skupinami v mreži ASEF, delavnice za vodenje in razvoj kariere, komunikacijskim usposabljanjem in coachingom.

Ali se lahko prijavijo slovenski študenti, ki redno študirajo v tujini ali se bodo udeležili izmenjave Erasmus+?

Da, lahko se prijavijo tudi slovenski študenti, ki študirajo v tujini. Sodelovanje v programu izmenjave Erasmus+ ali drugih programih študijskih obiskov ali pripravništva v tujini ne vpliva na upravičenost do štipendijskega programa ASEF. ASEF bo s štipendisti posamično iskal rešitev, če se zaradi bivanja v tujini ne bodo mogli udeležiti vseh dogodkov, ki jih organizira ASEF.

Ali se lahko prijavijo redno zaposleni študenti (npr. Doktorski študenti s statusom mladih raziskovalcev)?

Da, lahko se prijavijo tudi zaposleni študenti.

Ali študenti potrebujejo zdravstveno zavarovanje?

Študenti potrebujejo zdravstveno zavarovanje. V nekaterih primerih bo vaš gostitelj/profesor/univerza zagotovila zdravstveno zavarovanje, v drugih primerih pa boste zanj odgovorni sami. Posvetujte se s svojim ASEF profesorjem.

Kaj so temeljne vrednote ASEF?

Temeljne vrednote ASEF so akademska odličnost, oblikovanje značaja in predanost delu. ASEF se zavzema za te temeljne vrednote, ki nas vodijo pri izvajanju našega poslanstva in uresničevanju naše vizije.

Kaj je Društvo štipendistov ASEF?

Prosimo, kliknite na naslednjo povezavo, če želite izvedeti več o Društvu štipendistov ASEF, njegovem programu in dejavnostih ter izjavi o idealih za nove člane društva: https://bit.ly/37gnIkN.

Kako lahko podprete štipendijski program?

Štipendijski program deluje tudi s podporo prijaznih donacij velikodušnih posameznikov.

Vabimo vas, da si več o možnosti doniranja preberete na naslednji povezavi.

Podporniki