ASEF Tutorski program

Tutorstvo ASEF 2022/2023 obeležili z zaključnim srečanjem tutorjev in ekipe ASEF

Ta teden je ekipa ASEF skupaj s tutorji obeležila zaključek programa Tutorstvo ASEF, ki poteka v okviru štipendijskega programa ASEF Raziskovanje v tujini. Delovna skupina Tutorstva ASEF se je s tutorji sestala v Ljubljani, kjer jih je na agendi čakala evalvacija programa uspešno zaključenega leta 2022/23 ter pogovor o ciljih za prihajajoče leto in možnostih za izboljšavo. 

Na dogodku se je sestalo 8 članov delovne ekipe tutorskega programa, in sicer, 4 tutorji ter 4 predstavniki ASEF-a. V tutorskem letu 2022/2023 je na podlagi zanimanj ter področij študija študentov sodelovalo šest tutorjev, in sicer prof. dr. Ivan Bratko (računalništvo), prof. dr. Zdenko Časar (biokemija in kemija), izr. prof. dr. Sašo Grozdanov (fizika in matematika), Robert Dolinar (umetnost in družbene vede), Ana Ramovš, dr. med. (biologija in medicina) ter izr. prof. dr. Aleksandra Gregorič (finance).

Slednji dve tutorki se dogodka žal nista udeležili zaradi obveznosti v tujini. Med predstavniki ASEF pa so se dogodka udeležili vodja tutorskega programa dr. Rok Sekirnik, prostovoljec Jože Rožanec ter Barbara Zagorc in Iris Bečaj iz pisarne ASEF, ki so predstavili začetne zastavljene cilje in rezultate tutorskega programa za leto 2022/2023. Slednji dokazujejo, da je program Tutorstvo ASEF v treh letih izjemno napredoval, kar se pozna na sami kvaliteti izvedbe programa ter nenazadnje pri študentih, katerih doprinos je vedno večji in kakovostnejši. Na koncu je sledil pogovor o načrtovanju dela za tutorsko leto 2023/2024 in morebitnih izboljšavah. 

Tutorstvo je del štipendijskega programa Raziskovanje v tujini, pri čemer se člani skupin skupaj s tutorji na mesečnih srečanjih pogovarjajo o določeni aktualni temi. Letošnje teme slonijo na ciljih trajnostnega razvoja, ki so določeni s strani Združenih narodov. V sklopu tutorstva so se tekom leta organizirale tri okrogle mize, kjer se je delo znotraj tutorstva predstavilo širši publiki.

ASEF je z rezultati programa Tutorstvo ASEF izredno zadovoljen in se že veseli prihajajočega leta, ko bodo v okviru tutorstva sodelovali štipendisti ASEF generacije 2023.

Tutorstvo ASEF