Obšteter Jana

ana Obšteter je trenutno zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije in doktorira na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomirala je iz biotehnologije na Univerzi v Ljubljani in magistrirala iz kvantitativne genetike in analize genoma na Univerzi v Edinburghu. Medtem ko se je njeno prejšnje delo osredotočalo na človeško genetiko, so njeni trenutni raziskovalni interesi uporaba kvantitativnih genetskih tehnologij v vzreji živali. V svoji doktorski disertaciji raziskuje, kako učinkovito uporabiti genomske informacije za maksimiranje genetskega dobička za minimalne naložbe v govedorejo. To je še posebej pomembno za majhne države, kot je Slovenija in številne druge države v svetu v razvoju, kjer so naložbe v genomske podatke močno omejene, vendar je genetska izboljšava nujno potrebna, da bi nahranili vedno večje število ljudi z vse manjše viri.

Jana bo sodelovala pri prof. Gregor Gorjanc na Univerzi v Edinburghu. Navdušena je nad nadgradnjo svojega doktorskega raziskovanja, medtem ko sodeluje z vodilnimi svetovnimi raziskovalci za raziskave na živalih. Ko ne dela, Jana uživa v petju in preživljanju časa na prostem – bodisi tek, pohodništvo ali preprosto odkrivanje narave.

Categories: