Obšteter Jana

Jana Obšteter is currently working at the Agricultural Institute of Slovenia and doing a PhD at the Biotechnical Faculty, University of Ljubljana. She obtained her BSc in Biotechnology from the University of Ljubljana and her MSc in Quantitative Genetics and Genome Analysis from the University of Edinburgh. While her previous work focused on human genetics, her current research interests are in the application of quantitative genetics technologies to animal breeding. In her PhD thesis, she is exploring how to efficiently use genomic information to maximise the genetic gain for minimum investment in cattle breeding. This is of particular importance for small countries, such as Slovenia and many other countries in the developing world, where investment in genomic data is severely limited, but genetic improvement is badly needed to feed the ever-increasing number of people with dwindling resources.

Jana is going to work with prof. Gregor Gorjanc at the University of Edinburgh. She is excited to upgrade her PhD research while working with world-leading researchers for animal research. When not working, Jana enjoys singing and spending time outdoors – either running, hiking or simply discovering nature.

SLOVENIAN
Jana Obšteter je trenutno zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije, obenem pa je tudi doktorska študentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Jana je dokončala dodiplomski študij Biotehnologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in MSc študij Kvantitativne genetike in analize genome na Univerzi v Edinburgu. Njeno preteklo raziskovalno delo je bilo na področju človeške genetike, trenutno pa je njen raziskovalni fokus na aplikaciji tehnologij kvantitativne genetike v selekciji živali. V njeni doktorski nalogi raziskuje, kako učinkovito uporabiti genomsko informacijo za maksimiranje genetskega napredka ob minimiziranju stroškov v selekciji govedi. Slednje je še posebej pomembno v majhnih držav, kot je Slovenija, in državah v razvoju, kjer so sredstva za pridobitev genomskih podatkov izjemno omejena, genetski napredek pa je nujno potreben za zagotavljanje hrane naraščajočemu številu ljudi z kopnečimi sredstvi.

Jana bo v okviru ASEF-a obiskala prof. Gregorja Gorjanc na Univerzi v Edinburgu. Veseli se, da bo lahko sodelovala z vodilnimi znanstveniki na področju živalske genetike in selekcije in s tem nadgradila svoje doktorsko delo.

Poleg raziskovanja Jana uživa v petju in preživljanju časa v naravi – predvsem v teku, planinarjenju ali zgolj odkrivanju skritih kotičkov narave.

Categories: