ASEF
ASEF Tutorski program
Novice

Zbornik: Mesta prihodnosti

Z velikim veseljem oznanjamo, da je včeraj na zaključni interdisciplinarni okrogli mizi izšel zbornik z naslovom Mesta prihodnosti. 

Gre za rezultat dela štipendistk in štipendistov, ki so v programu sodelovali v študijskem letu 2021/2022 znotraj tutorskih skupin in pod usmeritvami tutorjev/-k. 

V zborniku so zbrana dela štipendistov/-k iz področij politologije in sociologije, ekonomije in poslovne informatike, biokemije in kemije, fizike, humanistike, in računalništva. Vse povezuje rdeča nit skupne teme – mesta prihodnosti. 

Zbornik vključuje nagovor dr. Roka Sekirnika, vodje programa Tutorstvo ASEF, in prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj, profesorice na Oddelku za agronomijo na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani, ki je leta 2007 kot del ekipe Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) soprejela Nobelovo nagrado za mir, in sicer za prizadevanje pri ozaveščanju javnosti o usodnih posledicah segrevanja ozračja. 

Zbornik je rezultat uspešne izvedbe programa Tutorstvo ASEF; ki ga je ASEF leta 2020 uvedel v slovenski prostor po vzoru tujih univerz z več stoletno tradicijo tega. 

Zbornik lahko prejmete na dogodkih ASEF. 

Zbornik prispevkov je izdal ASEF s podporo Urada RS za mladino.

Tutorstvo ASEF