ASEF
Novice

“Za vsako državo je beg možganov težava, za narodno manjšino pa še posebej”

Dr. Dejan Valentinčič, vodja Centra za družboslovno raziskovanje na Inštitutu ASEF, je nedavno sodeloval na seji Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v Državnem zboru Republike Slovenije. Vsem sodelujočim je predstavil rezultate raziskave CRP 2019 Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov, ki jo je vodil in sta jo pripravila Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Raziskovalci projekta so v raziskavi s pomočjo ankete zajeli preko 2000 Slovencev v tujini in preučili ukrepe v evropskih državah, med njimi so jih poglobljeno analizirali osem. Dr. Valentinčič je dejal, da so lahko prakse drugih držav izhodišča, ki bi jih lahko upoštevali tudi pri nas. Najprej je potrebno informirati ljudi o tem, kako se vrniti, nato pa odpraviti ovire za vrnitev v domovino. Dr. Valentinčič je tudi izpostavil problematiko bega možganov pri narodnih manjšinah. Poudaril je, da se s to težavo soočajo vsa štiri zamejstva.  

Komisija DZ je vladi predlagala, naj oblikuje ukrepe in programe za vračanje Slovencev v domovino ter vzpostavi enotno informacijsko točko za Slovence zunaj meja o sodelovanju, vračanju in priseljevanju.

Vir: STA

Zaključno raziskovalno poročilo projekta je javno dostopno, prav tako pa tudi priporočila za oblikovanje politik, ki so podprta z ugotovitvami iz raziskovalnega dela.

Foto (naslovnica): Volksgruppen.orf.at.
Foto (ostalo): USZS.

Inštitut ASEF Raziskovanje