Dogodki
Mladi umi
Poročilo
Virtualno

Vloga odnosov in poznanstev, ko mladi vstopijo na trg dela

V četrtek, 19. novembra, je potekalo poljudnoznanstveno predavanje, na katerem je Lucija Dežan, štipendistka ASEF 2018 in mlada raziskovalka s področja sociologije na ZRS Koper, predstavila ugotovitve raziskav o vstopu mladih na trg dela in vlogo odnosi in poznanstva. Lucija je leta 2018 v okviru štipendijskega programa ASEF na raziskovalnem obisku v ZDA z doc. dr. Ani Bračič na Univerzi v Oklahomi. V medijih in vsakdanjih pogovorih se pogosto izpostavlja negativna plat zaposlovanja prek odnosov in poznanstev; na primer v ospredju so partikularizem, diskriminacija in zaprtost.

Lucija je v svojem predavanju omenila tudi pozitivno plat; To so hitrejši izbor informacij, hitrejša vključenost zaposlenih, nizki stroški, spodbujanje mentorstva in večji občutek odgovornosti zaposlenih. Iz kvantitativne raziskave mladih v jugovzhodni Evropi, v katero je bila vključena, je razvidno, da običajno obstajajo priporočila (in manj ugodnosti) prijateljev in znancev, tako da lahko delodajalec dobi najboljšega kandidata. Dve drugi zanimivi povezavi sta naslednji: (1) bolj ko so pogodbe za nedoločen čas v državi, manj pomenijo odnose in poznanstva, in (2) meritokratska merila so pomembnejša v zasebnem sektorju (v primerjavi z javnim sektorjem) ). je bil organiziran v sklopu serije predavanj ASEF mladi umi, povezali pa smo se s Celjskim mladinskim centrom. V projektu ASEF Mladi umi se ASEF poveže z lokalnimi organizacijami v mladinskem sektorju, ki delujejo v krajih, od koder prihajajo predavatelji. Mladinski center je predstavila strokovnjakinja za program Senta Jevšenak.

Dogodek je bil del našega programa ASEF Mladi umi, moderiral pa ga je Tadej Satler, štipendist ASEF 2020.