Dogodki
ASEF
ASEF Zgodba
Poročilo

‘V veliko zadovoljstvo mi je iznajti nove modele’

V sredo, 18. maja, je ASEF za skupnost ASEF organiziral večerni pogovor z mag. Darjo Figelj, direktorico podjetja Interseroh, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadnimi surovinami. V začetku pogovora v sklopu serije ASEF Zgodba je gostja predstavila svojo karierno pot in pri tem izpostavila, kako je razvila zanimanje za ekonomijo in poslovanje. Povedala je, da ji je v izjemno zadovoljstvo iznajti nove stvari in da jo navdušuje sam proces uvajanja sprememb, kar se je obenem odražalo tudi pri njeni karierni poti, da je vedno iskala nove poti in nove možnosti za podjetja.

Trenutni čas je zelo zanimiv za področje delovanja podjetja, ki ga vodi, ker so podjetja vse bolj okoljsko ozaveščena, vseeno pa, kot je navedla gostja, še vedno obstaja veliko ovir, ki jih je treba razrešiti. Je direktorica podjetja, ki ima svoje podružnice v drugih državah Evropske Unije (EU), obenem pa tudi veliko mrežo storitvenih partnerjev. Njihova glavna dejavnost je trajnostno upravljanje z odpadki. Na eni strani so osredotočeni na regulirani del v smislu, kaj predpisi EU določajo v navezavi na skrb za odpadke.

Drugič, organizirajo zbiranje, prevoz in predelavo odpadkov v surovine za izdelavo novih produktov, ki jih nato tržijo. In tretjič, za podjetja opravljajo tudi dejavnost svetovanja v procesu optimizacije gospodarjenja z odpadki.

Pogovor, ki ga je povezovala Tjaša Mlakar, štipendistka generacije 2021, je potekal tudi o iskanju možnih rešitev za izzive okoljske trajnosti in ravnovesja teh z zakonskimi okviri ter se je zaključil v optimističnem pogledu na prihodnost.