Novice
Štipendisti

V Argentini nimajo tako dolgoročnih načrtov kot v Sloveniji

Stefania Leber je štipendistka ASEF iz Buenos Airesa, ki je lani poleti prek štipendijskega programa ASEF prišla v Ljubljano in v sodelovanju z mentorjem ASEF dr. Andrejem Kanskyjem delala na UKC Ljubljana na Oddelku za oralno in maksilofacialno kirurgijo. Trenutno že pol leta živi v Sloveniji.

Njeni stari starši so bili rojeni v Sloveniji, nato pa so po drugi svetovni vojni odšli v Argentino, kjer so pomagali ustanoviti slovenske domove, v katerih se združujejo Slovenci v Argentini. Stefanía je v intervjuju za slovenski časopis Delo povedala, da imajo slovenski domovi široko odprta vrata tudi za tretjo generacijo Slovencev v Argentini, kateri pripada:

”Jaz sem hodila v slovenski dom San Martin. Vsako soboto smo imeli pouk, ampak v neformalni obliki, učili smo se slovenščine, zemljepisa in slovenske zgodovine, da je čim več ljudi vzdrževalo slovensko kulturo. Zraven imam še precej drugih aktivnosti, saj igramo odbojko, plešemo in pripravljamo kulturne prireditve.”

Štipendijski program ASEF, ki v tujini živečim mladim s slovenskim ozadjem omogoča obisk Slovenije, podpira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.