Dogodki
Mladi umi
Poročilo

Upodabljanje čustev preko motiva avtoportret v povezavi z rabo barv

V torek, 18. julija, je ASEF v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Cven organiziral poljudnoznanstveno predavanje v sklopu cikla predavanj ASEF mladi umi. Tokrat je predavala Nuša Dijak, štipendistka ASEF generacije 2022 in magistrska študentka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Nuša nam je na predavanju predstavila pojem barve, ki je “atribut vizualne izkušnje” in vpliva na naše počutje, ustvarja razpoloženje in omogoča izražanje. Poudarila je vlogo čutov in čustev v likovni umetnosti ter spregovorila o zaznavanju oz. percepciji, kar je ključnega pomena pri ustvarjanju in dojemanju umetniškega dela.

Pojasnila nam je tudi barvne teorije,in sicer Goethejevo in Rungejevo teorijo, katero je podrobneje preučevala sama. Obe teoriji temeljita na zanimanju za subjektivne izkušnje opazovalcev ob barvah. Goethejeva teorija vključuje predvsem psihološki in čustveni vidik, Rungejeva pa pristopa k raziskovanju zelo sistematično. Nenazadnje nam je Nuša pokazala še svoje avtorsko likovno ustvarjanje, za kar si je izbrala avtoportret, v okviru katerega je z različnimi barvami prikazala čustva žalosti, veselja in jeze. Ob tem je ugotovila, da ima barva pomembno moč pri dojemanju čustvovanja.

Za konec smo prisluhnili še Nušini izkušnji letošnjega raziskovalnega obiska pri mentorici ASEF prof. dr. Kaji Antlej na Univerzi Deakin v Avstraliji. V okviru tega je izvajala keramične delavnice s slovenskimi klubi, uporabljala fotogrametrično tehniko, ustvarjala 3D kopije umetniških del in imela virtualno razstavo.

Celoten dogodek je povezovala Tina Logonder, štipendistka ASEF generacije 2023. 

Projekt širjenja rezultatov raziskovalnega dela mladih na različnih lokacijah po Sloveniji po izvedenem raziskovalnem obisku ASEF v tujini podpira Urad RS za mladino.

ASEF mladi umi Štipendisti ASEF