Dogodki
Mladi umi
Poročilo
Virtualno

Učenje učenja s spodbujanjem učenja

Na poljudno-znanstvenem predavanju ASEF-a Benjamina Feleja v torek, 13. oktobra 2020, smo lahko dobili širši vpogled in predstavljive razlage osnovnih pojmov, s katerimi je mladi predavatelj nato predstavil svojo zanimivo temo, s katero se je ukvarjal med pisanjem magistrskega dela. diplomsko delo. Benjamina zanima, kako je mogoče strojno učenje pospešiti z uporabo znanja o učnem procesu. V resničnih življenjskih situacijah se soočamo z vedno novimi težavami, ki jih želimo rešiti, pri tem pa uporabiti znanje in informacije, ki jih poznamo od prej. Tovrstno vedenje pa lahko prispeva k metodam strojnega učenja, kjer se prenaša prej pridobljeno znanje, in tako lahko tudi pospeši celoten učni proces. Na podlagi aplikacije, ko se pojavi nova težava, učnega procesa ne zaženemo popolnoma od začetka, ampak lahko problem rešimo veliko hitreje ravno zato, ker imamo predhodno znanje, ki izhaja iz obdelave podatkov v obstoječih bazah podatkov drugih primerov. so podobni človeškemu učenju.

Dogodek je bil organiziran v sklopu serije predavanj ASEF Mladi umi, povezali pa smo se z Mladinskim centrom Litija, ki skrbi za razvoj mladinskih dejavnosti v Litiji, od koder prihaja mladi predavatelj. Na dogodku je Tjaša Vidergar, vodja MC Litija, predstavila dejavnosti mladih, ki potekajo v njihovih prostorih. Celoten dogodek je moderirala Ana Pintar, štipendist ASEF 2020.