ASEF Zgodba
Dogodki
Poročilo

To, kar znamo, delimo z drugimi

Za nami je še zadnji večerni pogovor cikla ASEF zgodba pred poletjem. Na dogodku, ki je potekal v torek, 14. junija, je skupnost ASEF imela priložnost spoznati Žana Dapčeviča, direktorja višje strokovne šole Academia, ki je bil leta 2021 imenovan za “Forbes 30 under 30” v domeni družbenega vpliva.

Academia deluje na področju višjega strokovnega izobraževanja in odgovarja na problematiko pomanjkanja strokovnega znanja v Evropi. Njen direktor je v pogovoru s štipendisti/-kami ASEF spregovoril o svojih izkušnjah z izobraževalnimi sistemi drugod po svetu ter vplivih Nove Zelandije, Singapurja in skandinavskih držav pri zasnovanju delovanja Academie. Izpostavil je glavne cilje ustanove, ki želi prenesti znanje iz gospodarstva na študente/-ke kar se da neposredno.

Odgovarjal je na vprašanja v zvezi z merjenjem uspešnosti in trendi izobraževanja, konkurenci na trgu, internacionalizaciji visokega šolstva v Sloveniji, postopkih akreditacije študijskih programov in vstopu diplomantov na trg dela.

Pri tem je omenil proces izbire in snovanja študijskih smeri na Academii ter aktivnosti njenih predavateljev v organizacijah in podjetjih, kjer izvajajo strokovno znanje, ki ga poučujejo. Govoril je  tudi o mednarodni aktivnosti, izmenjavah in habilitacijah v sklopu študija na Academii.

Nekaj časa je namenil tudi predstavitvi iniciative promoviranja učiteljskega poklica, pri kateri sam sodeluje. Gre za nacionalno nagrado za najboljšega učitelja, ki pedagoge spodbuja k večji ambicioznosti pri poučevanju in v sistem pritegne več posameznikov. Prav tako vidi pomemben potencial večjega vključevanja mednarodnosti v slovensko izobraževanje.

Spregovoril je tudi o viziji, ki jo ima Academia za prihodnost, in izpostavil pomen sodelovanja med javnimi ter zasebnimi izobraževalnimi institucijami v Sloveniji. Dejal je, da se tovrstno sodelovanje že odvija in da se s tem širi znanje, ki pripomore k izboljšanju izobraževanja tako v javnih kot zasebnih šolah. Sodelovanje je dosti bolj pomembno od tekmovanja med šolami in deljenje znanja omogoča dvig standarda v celotnem sistemu.

Pogovor je vodila Maruša Lekše, ASEF štipendistka 2022. Projekt ASEF zgodba izvaja ASEF s podporo Urada RS za mladino.