Dogodki
Mladi umi
Novice
Poročilo
Štipendisti

Teorija grafov in njihova uporaba v praksi

V torek, 11. oktobra, je ASEF v sodelovanju s Študentsko organizacijo FMF v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko organiziral oktobrsko poljudnoznanstveno predavanje v sklopu cikla ASEF mladi umi. Tokrat je nastopil Matej Neumann, štipendist ASEF generacije 2022 in doktorski študent matematike na Univerzi Cornell v ZDA. 

Matej je predavanje začel s predstavitvijo svoje izkušnje v okviru raziskovalnega obiska, ki ga je izvedel na Univerzi Simon Fraser v Kanadi, in sicer pod mentorstvom mentorja ASEF prof. dr. Bojana Moharja. 

Po predstavitvi obiska je Matej predavanje nadaljeval z razlago tega, kaj sploh so grafi. Za lažje razumevanje je predstavil praktični primer, kako si lahko predstavljamo grafe na primeru avtobusne postaje oziroma avtobusnih povezav. Nato nam je predstavil različne tipe grafov vključno z uteženimi grafi, usmerjenimi in neusmerjenimi grafi, povezanimi in nepovezanimi grafi ter na koncu tudi drevesa (povezani aciklični grafi). 

Po razlagi grafov nam je Matej predstavil tudi področja, kjer se grafi (lahko) uporabljajo. Med drugim je opisal uporabo grafov pri družbenih omrežjih, spletnih straneh in družinskih drevesih.  Predavanje je nato nadaljeval z razlago algoritmov na grafih vključno z Dijkstrovim algoritmom, Primovim algoritmom, Kruskalovim algoritmom in Topološko urejanje.

V nadaljevanju predavanja pa smo slišali tudi nekaj o problemu enakokotnih premic, dotaknili pa smo se tudi pretvorbe premic v grafe.  V zaključku predavanja pa je Matej predstavil tudi svoje delo na Inštitutu Jožefa Stefana, kjer je svoje razumevanje grafov vpeljal v 17 ciljev trajnostnega razvoja, sprejetih s strani Združenih narodov. Tam je iskal povezave med posameznimi cilji in meril vplive enega cilja na drugega.

Na dogodku je Študentsko organizacijo FMF predstavil Nejc Jenko celoten dogodek pa je povezovala Maruša Lekše, štipendistka ASEF generacije 2022.

Projekt podpirata Urad RS za mladino in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

ASEF mladi umi Štipendisti ASEF