Dogodki
Mladi umi

Teorija grafov in njihova uporaba v praksi

ASEF je oktobra lani v sodelovanju s Študentsko organizacijo FMF v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko organiziral poljudnoznanstveno predavanje v sklopu cikla ASEF mladi umi, kjer je nastopil Matej Neuman, štipendist ASEF generacije 2022 in doktorski študent matematike na Univerzi Cornell v ZDA.

Matej je predstavil svoje izkušnje v okviru raziskovalnega obiska, ki ga je izvedel na Univerzi Simon Fraser v Kanadi, in sicer pod mentorstvom mentorja ASEF prof. dr. Bojana Moharja. Nadalje smo izvedeli, kaj sploh so grafi in bili priča različnim tipom grafov. Grafi pa so lahko nadvse uporabni – pri družbenih omrežjih, spletnih straneh in družinskih drevesih. 

Na Inštitutu Jožef Stefan je Matej svoje razumevanje grafov vpeljal v 17 ciljev trajnostnega razvoja, sprejetih s strani Združenih narodov. Vabljeni, da pobliže spoznate Matejevo področje raziskovanja ter kako je v svojem delu iskal povezave med posameznimi cilji in meril njihove sovplive.

Projekt ASEF mladi umi podpira Urad RS za mladino.

Mladi umi ASEF Štipendisti ASEF