Novice
Mentorji

Splošno dobro: Kaj nam šepetajo podatki?

Sociologinja Teja Pristavec je na predavanju Splošno dobro: Kaj nam šepetajo podatki? sprva predstavil perspektivo podatkovne znanosti za skupno dobro z raziskovalnimi področji na svojem domačem inštitutu na Univerzi v Virginiji. Njeni raziskovalni interesi so preučevanje vedenja živih sistemov, kjer je osrednji namen iskanje rešitev praktičnih problemov, sodelovanje z industrijo, nacionalnimi statističnimi agencijami, obrambnimi sistemi in lokalnimi upravami. Pri svojem delu se osredotoča na okvir znanosti o podatkih, ki z znanstveno metodologijo prispeva k pripravi rešitev v lokalnih skupnostih v obliki projektov, povezanih z infrastrukturo, skupnostjo, okoljem in zdravjem. Podatki, ki jih je mogoče sistematično zbirati, administrativno, ad hoc ali iz upravnih postopkov, so ključni za uspešno delo ter resnično uporabnost in uporabnost v skupno dobro.

Pri iskanju rešitev, ki temeljijo na podatkih, usmerjenih v lokalno okolje, je pomembno, da so odločevalci in skupnosti neposredno vključeni v oblikovanje raziskovalnih vprašanj. Kot primer uspešnega in pilotnega dela je predavanje predstavilo projekt Javno zdravje v okrožju Patrick, VA, Gentrifikacija in socialna ranljivost v okrožju Fairfax, VA, s podrobnejšo razčlenitvijo zaznavanja indeksa socialne ranljivosti. prenos ukrepov na različne lokalne skupnosti. Pri takšnih raziskovalno uporabljenih metodah in ugotovitvah je ključnega pomena, da imajo odločevalci možnost videti projekcije, ki simulirajo določene odločitve in lahko vnaprej napovedo njihovo stopnjo učinkovitosti. Slednje je še pomembnejše kot odziv na pandemijo, ki je bila tudi zaključni element predstavitve raziskovalnih področij, na katerih se predavatelj ukvarja.