ASEF
Novice
Ostale novice

Predstavitev rezultatov kvantitativne raziskave

Promocija rezultatov in ugotovitev raziskave CRP 2019 “Kroženje možganov”

V tokratni objavi vas želimo seznaniti z nekaj ugotovitvami, ki smo jih pridobili v okviru kvantitativnega dela naše raziskave CRP 2019 “Kroženje možganov”. Pred vami je kratek pregled nekaterih rezultatov, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega je odgovorilo 2036 Slovencev z izkušnjo življenja v tujini.

Razlog za odhod v tujino

Največ respondentov je v tujino odšlo zaradi zaposlitve in študija. Nekaj jih je odšlo zaradi partnerja oz. družine, spet drugi pa so se v tujino podali v iskanju nove izkušnje, brez konkretnega cilja. Na splošno torej velja, da so respondenti v tujino odšli v iskanju boljših priložnosti in pogojev za delo in življenje.

Najpomembnejši razlog za odhod iz Slovenije

Razlogi za odhod iz Slovenije se povezujejo z razlogi za preselitev v tujino, saj posamezniki v tujino odidejo v iskanju tega, kar pogrešajo doma. Respondenti so tako najpogosteje navedli, da so iz Slovenije odšli zaradi študija, raziskovalne dejavnosti ali prakse. Skoraj toliko jih kot razlog navaja odhod zaradi boljše finančne in življenjske priložnosti v tujini. Temu sledita služba oz. karierna priložnost ter novi izzivi, izkušnje in znanja.

Hitrost odločitve za izselitev iz Slovenije

Rezultati analize kažejo, da je odločitev za odhod v tujino večinoma sprejeta hitro. Razlogi za odhod iz Slovenije so v večji meri: slaba socialna varnost, nizke pokojnine, zapleteni in dolgotrajni birokratski postopki ipd.

Karierna stopnja ob izselitvi iz Slovenije

V anketnem vprašalniku se je pokazal trend, da se Slovenci večinoma izseljujejo v mladosti med študijem ali po koncu študija. Manj respondentov je v tujino odšlo, da bi tam nadaljevali v Sloveniji začeto uspešno kariero, neka pa jih je v tujino odšlo ko so bili brezposelni, spet drugi po opravljenem doktoratu.

Predstavili smo vam le nekaj analiz in zastavljenih vprašanj o izseljevanju Slovenskih državljanov v tujino. Da pa si lahko skupaj ustvarimo celotno sliko, bomo v prihodnjih tednih z vami delili še več osrednjih tematik, ki smo jih preučevali in analizirali v okviru izvedene raziskave. Te nam bodo omogočile boljši vpogled v problematiko bega možganov.

Omenjene ugotovitve so bile pridobljene v okviru CRP projekta “Kroženje možganov,” ki se je izvajal med 1. 11. 2019 in 10. 10. 2021 ter je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Izvajalca projekta sta bila Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ZRC SAZU ISIM). Raziskovalni projekt je vodil doc. dr. Dejan Valentinčič.