ASEF
Novice

Praznovanje naših dosežkov

Ko se oziramo nazaj na to leto, bi želeli deliti z vami, kaj nam je omogočila vaša podpora poleg organizacije raziskovalnih obiskov za naše štipendiste. To leto je bilo polno različnih programov, dejavnosti in dogodkov, namenjenih temu, da bi štipendistom omogočili razvoj njihovega osebnega in poklicnega potenciala. 

ASEF Tutorski program temelji na individualnem pristopu, v okviru katerega štipendisti sodelujejo s tutorji v majhnih skupinah na izbranem področju študija. Svoje trenutne raziskave štipendisti predstavljajo na predavanjih ASEF Mladi umi. Serijo predavanj izkoriščamo za oblikovanje skupnosti, kjer lahko mladi raziskovalci iz različnih disciplin in institucij razpravljajo o idejah in se spoznavajo med seboj. ASEF Speaker Series so javna predavanja mentorjev ASEF, ki predstavljajo svoje raziskovalno delo in zanimive ugotovitve. Za člane Društva štipendistov ASEF organiziramo predavanja ASEF Zgodba, na katerih uspešni podjetniki delijo svoje izkušnje.

Z vašo podporo sledimo cilju, da širimo, personaliziramo in globaliziramo izobraževanje v Sloveniji in po svetu. Razmislite o donaciji za podporo ASEF. Nobeno darilo ni premajhno in vaš prispevek bo zagotovil, da bomo nadarjenim študentom omogočili priložnosti, ki jim lahko spremenijo življenje. 

Naš način zahvale

Za donacije v višini 5.000 USD ali več vam bo naš štipendist poslal video z osebno zahvalo.

Za donacije v višini 1.000 USD ali več vam bo naš štipendist poslal sliko z osebno zahvalo. Z donacijo kateregakoli zneska bomo vaše ime vključili na našo steno donatorjev in tako počastili vaš prispevek k ASEF.