ASEF
Novice
Ostale novice

Prakse in ukrepi držav za spodbujanje “kroženja možganov”

Promocija rezultatov in ugotovitev raziskave CRP 2019 “Kroženje možganov”

Pred dobrim tednom smo vas seznanili s problematiko bega možganov in poudarili pomen aktivne politike povezovanja in vključevanja v tujini profesionalno delujočih znanstvenikov in strokovnjakov v reševanje domačih razvojnih vprašanj, kot spodbudno možnost, da to premico izseljevanja sklenemo v krog in spodbudimo kroženje možganov.

Ker gre torej v sodobnem svetu za izrazito globalno tekmo za talente, lahko tako pri večini evropskih držav opazimo ukrepe, s katerimi želijo privabljati priseljevanje izobraženih posameznikov, predvsem izseljenih rojakov. Ti pristopi držav se med seboj razlikujejo, skupna pa so jim področja vplivanja. Danes bi vam želeli predstaviti nekaj teh oblik javnih politik oz. praks držav.

Informacijska točka 

Nekatere države vzpostavljajo informacijske točke, na katerih interesenti za vrnitev na enem mestu pridobijo številne pomembne informacije o kariernih možnostih, birokratskih zadevah, možnostih sodelovanja ipd.

Investicije in privabljanje podjetnikov 

Številne države v (sodobni) diaspori vidijo tudi potencial za investiranje v domačo domovino in privabljanje pripadnikov diaspore, da bi v izvorni domovini odprli podjetje ali podružnico njihovega podjetja, ki deluje na tujem.

Sofinanciranje selitve in socialne pravice po vrnitvi 

Pomembna je tudi zagotovitev finančne pomoči, socialnih bonitet za (določeno) obdobje ipd. potencialnim povratnikom pri njihovi selitvi ob odločitvi za vrnitev.

Privabljanje in povezovanje strokovnjakov 

Pri veliko državah lahko vidimo tudi ukrepe, ki privabljajo določen kader, katerega v matični državi primanjkuje, prav tako pa ukrepe, vezane na privabljanje določenih strokovnjakov in profesionalcev.

Predstavljenih je le nekaj načinov, ki se jih poslužujejo države izvora, da bi v domače okolje privabile svoje izseljence. V kolikor vas zanimajo konkretne politike nekaterih (ne)evropskih držav na omenjenih področjih delovanja, si lahko ogledate raziskovalno poročilo, ki je nastalo v sklopu CRP projekta “Kroženje možganov”. Kmalu pa vam bomo razkrili še več načinov in politik za omejevanje bega možganov.

Omenjene ugotovitve so bile pridobljene v okviru CRP projekta “Kroženje možganov,” ki se je izvajal med 1. 11. 2019 in 10. 10. 2021 ter je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Izvajalca projekta sta bila Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ZRC SAZU ISIM). Raziskovalni projekt je vodil doc. dr. Dejan Valentinčič.

CRP 2019 Kroženje možganov