Nova spoznanja na področju umetne inteligence

ASEF je v četrtek, 6. januarja, organiziral drugo poljudnoznanstveno predavanje v sklopu Umetna inteligenca za vse. S serijo dogodkov štipendista ASEF Marko Zeman in Blaž Stojanovič na razumljiv in s primeri podkrepljen način približujeta aktualne teme iz področja umetne inteligence splošni javnosti.

Poznamo nadzorovano, nenadzorovano in spodbujevalno strojno učenje. Kakor je predstavil Blaž, gre pri nadzorovanem strojnem učenju za učenje s podanimi pari vhodnih in želenih izhodnih podatkov (shematski prikaz: vhod -> model -> izhod), medtem ko nenadzorovano učenje pomeni učenje le s pomočjo vhodnih podatkov (npr. razvrščanje v skupine).Marko je na primerih predstavil spodbujevalno učenje, pri čemer gre za učenje z nagrajevanjem in kaznovanjem. Ob koncu pa je spregovoril še na temo umetne inteligence in etike. Temo je razprostrl z vsebinskim sprehodom čez socialna omrežja, problematike varnosti ali nadzora, vojske in zaključil z vprašanji, na katere bo treba odgovoriti v prihodnosti. Sklenil je z mislijo, da umetna inteligenca sama po sebi ni ne dobra ne slaba, odvisna je od tega, kako se jo uporabi.

Celotni dogodek, ki je udeležencem prinesel nova spoznanja na področju umetne inteligence in jih spodbudil k razpravi ter razmisleku za prihodnost, je povezoval štipendist ASEF Tadej Krivec.