Dogodki
Speaker Series
Vabilo
Virtualno

Mateja Šajna: Matematično modeliranje z mehkimi kognitivnimi načrti: kaj nam pove tranzitivno zaprtje?

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) v okviru ASEF Speaker Series organizira novo predavanje. Tokrat se nam bo pridružila dr. Mateja Šajna s predavanjem: “Matematično modeliranje z mehkimi kognitivnimi načrti: kaj nam pove tranzitivno zaprtje?”.

Prosimo, da se za predavanje prijavite do 15. aprila do 18. ure. Vsi prijavljeni bodo pred dogodkom prejeli povezavo Zoom na svoj elektronski naslov.

O PREDAVATELJICI
Dr. Mateja Šajna je redna profesorica diskretne matematike na oddelku za matematiko in statistiko Univerze v Ottawi. Svojo pot je začela v Sloveniji, kjer je diplomirala iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Svoj študij je nadaljevala na Univerzi Simona Fraserja v Kanadi, kjer je v svojem doktorskem delu pod mentorstvom znanega matematičnega teoretika dr. Briana Alspacha dokazala domnevo o dekompoziciji polno povezanih grafov. Za svoje doktorsko delo ji je Inštitut za kombinatoriko in njene aplikacije (Institute for Combinatorics and its Applications) leta 2013 podelil Kirkmanovo medaljo. Leta 2002 je postala redna profesorica na Univerzi v Ottawi, kjer je prejela tudi univerzitetno nagrado NSERC. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s teorijo grafov, kjer se osredotoča na simetrije grafov, grafovskih dekompozicij, hipergrafe in uporabno vrednost tovrstnih metod.

TEMA PREDAVANJA
Mehki kognitivni načrti se uporabljajo v naravoslovju, družboslovju in tehničnih vedah; z njimi lahko predstavimo vzročno strukturo določenega dognanja (pa naj bo to znanstveno dognanje, ljudska modrost ali osebno mnenje). V tem predavanju bomo govorili o mehkih kognitivnih načrtih, ki so sestavljeni iz faktorjev in direktnih vplivov med faktorji. Vsak direktni vpliv ima svojo smer, predznak (pozitiven ali negativen) in utež. Privzeli bomo, da vsak direktni vpliv predstavlja direktno razmerje, ki je bodisi vzročno/preventivno ali povečujoče/zmanjšujoče.

Opisali bomo dva matematična modela za tranzitivno zaprtje mehkega kognitivnega načrta, mehki model in verjetnostni model, ki izračunata celoten vpliv (skupek vseh direktnih in indirektnih vplivov) vsakega faktorja na vsak drug faktor. Rezultat lahko uporabimo za primerjavo različnih mnenj ali kot vodilo pri sprejemanju odločitev.

Predstavili bomo tudi več interdisciplinarnih študij, pri katerih je bilo tranzitivno zaprtje uporabljeno kot glavna analitična metoda.