ASEF
ASEF Tutorski program
Novice

Izšel je zbornik Cilji trajnostnega razvoja: med utopijo in realnostjo

Konec maja je ASEF na drugi interdisciplinarni okrogli mizi izdal zbornik prispevkov z naslovom Cilji trajnostnega razvoja: med utopijo in realnostjo, ki je rezultat programa Tutorstvo ASEF študijskega leta 2022/2023.

V zborniku je zbranih šest prispevkov s področja računalništva, biokemije in kemije, financ, biologije in medicine, fizike in matematike ter umetnosti in družbenih ved. Vsa dela povezuje rdeča nit – utopija in njega vloga pri oblikovanju realnosti.

V uvodu zbornika dr. Rok Sekirnik, vodja programa Tutorstvo ASEF, predstavi delovanje programa in izbiro tematike za študijsko leto 2022/2023. Peter Rožič, soustanovitelj ASEF-a in direktor Raziskovalne mreže za integralno ekologijo, v svojem nagovoru povzame izjemen prispevek programa k napredku na področju trajnostnega razvoja.

Med študijskim leto 2022/2023 so štipendisti/-ke delovali znotraj tutorskih skupin različnih področij pod budnim očesom tutorjev/-k: prof. dr. Aleksandre Gregorič (skupina finance), Ane Ramovš, dr. med. (skupina biologija in medicina), prof. dr. Zdenka Časarja (skupina biokemija in kemija), prof. dr. Ivana Bratka (skupina računalništvo), Roberta Dolinarja (skupina umetnost in družbene vede) in prof. dr. Saša Grozdanova (skupina fizika in matematika).

Zbornik je rezultat uspešne izvedbe programa Tutorstvo ASEF, ki ga je ASEF leta 2020 uvedel v slovenski prostor po vzoru tujih univerz z več stoletno tradicijo tega. Štipendisti/-ke in tutorji/-ke ASEF so na osnovi rednih srečanj in razprav okroglih miz sestavili kvalitetno publikacijo, ki jim je lahko v ponos.

Zbornik prispevkov je izdal ASEF s podporo Urada RS za mladino.

Štipendijski program ASEF Tutorstvo ASEF Zbornik ASEF