Dogodki
Speaker Series
Vabilo
Virtualno

Dr. Veronika Fikfak: Je pravica ženska ali moški?

Je pravica ženska ali moški? Razlike v odločanju med ženskimi in moškimi sodniki pred Evropskim Sodiščem za Človekove pravice

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) v okviru ASEF Speaker Series organizira novo predavanje. Tokrat se nam bo pridružila dr. Veronika Fikfak s predavanjem: “Je pravica ženska ali moški?”Prosimo, da se na predavanje prijavite do 21. decembra do 18:00 CET. Vsi prijavljeni bodo pred dogodkom prejeli povezavo Zoom na svoj elektronski naslov.Registracije potekajo preko spletne platforme Eventbrite: https://www.eventbrite.com/…/dr-veronika-fikfak-je…

TEMA PREDAVANJA

O spolu kot pomembnem dejavniku pri drugačnem razmišljanju in posledično tudi odločanju se v zadnjem času veliko piše in raziskuje. Tudi pri odločanjih, ki so na videz jasno in vnaprej definirana s pravniki akti, je spol odločevalca pogosto ključni dejavnik. Ko se npr. obrnemo na Evropsko sodišče za človekove pravice, sami velikokrat ne razmišljamo o tem, kdo bo o naši pritožbi odločal. Vendar pa je tistim, ki Evropsko sodišče in njegove odločitve študiramo, jasno, da so interpretacija prava, odločitev in višina odškodnine odvisni od tega, kdo sedi v sodnem panelu. Eden od pomembnih elementov je tudi spolna uravnoteženost. Zato se že več let od držav članic zahteva, da v Strasbourg pošljejo seznam kandidatov za sodnike, med katerimi mora biti najmanj ena ženska. Prezentacija se bo osredotočila na rezultate analize 12000 primerov Sodišča in pokazala, kakšen je vpliv panelov na odločitev in odškodnino. Predavanje bo pokazalo tudi, kakšen vpliv utegne imeti trenutna jurisprudenca na predlog, da Sodišče prične v svojem odločanju uporabljati umetno inteligenco.

O PREDAVATELJICI

Veronika Fikfak je izredna profesorica za mednarodno pravo na Centru Odličnosti iCourts na Univerzi v Kopenhagnu, kjer vodi ERC Projekt Spodbujanje k uresničevanju človekovih pravic. Delovala je na Univerzi v Cambridgu, Evropskem sodišču za človekove pravice, UNESCU, Meddržavnem sodišču v Haagu in angleškem ministrstvu za pravosodje. Doktorirala in magistrirala je na Univerzi v Oxfordu.

ASEF

ASEF povezuje znanstvenike in akademike po celem svetu. Več informacij najdete na: https://www.asef.net.