Šteger Tine

Tine Šteger is a Master’s student at the University of Maribor, Faculty of Economics and Business. He completed his Bachelor’s degree in the field of political science at the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences. He is particularly interested in the field of community based local and regional development, which takes into account ethical, environmental, and other relevant dilemmas. In the past few years, he has deepened his understanding of the functioning of the modern world through different internships and study visits. He completed his internship at the Institute for Political Management (IPM) in Ljubljana as well as at the Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the Council of Europe in Strasbourg. Additionally, he participated in various international educational and humanitarian activities abroad, such as Youth Leadership Program with Central Europe in the United States or project named Never Lose Your Sould in Uganda.

This summer Tine will visit prof. Sara Dolničar at the University of Queensland, Australia, and work in her research group in the field of sustainable tourism.

SLOVENIAN
Tine Šteger je magistrski študent ekonomskih in poslovnih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodiplomski študij je dokončal na področju politologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zanimajo ga različna področja, najbolj pa se osredotoča na področje lokalnega in regionalnega razvoja, ki sloni na vključevanju ljudi in upošteva okoljske, etične in druge dileme. Izkušnje in znanja je v preteklosti pridobival skozi prakso na Inštitutu za politični management v Ljubljani in Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Udeležil se je različnih programov v tujini, kot je Program za mlade voditelje iz srednje Evrope v ZDA, kakor različnih humanitarnih projektov, kot je bil projekt Never Lose Your Soul v Ugandi.

Letos bo Tine obiskal profesorico Saro Dolničar na Univerzi v Queenslandu v Avstraliji, kjer bo sodeloval v njeni raziskovalni skupini na področju trajnostnega turizma.

Categories: