Poštuvan Tim

Tim Poštuvan is an undergraduate student of Computer Science and Mathematics at the Faculty of Computer and Information Science in Ljubljana. Currently, he is conducting research at Bioinformatics Laboratory at the faculty where he is developing an efficient biclustering algorithm for better data representation. He is also collaborating on a Biochemistry project with a research team from the Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine in Ljubljana. His responsibility is designing and implementing approaches for curve fitting of Lambert W – function on enzyme absorbance data. The objective of the research is to get a good approximation of the middle part of curves, which are poorly described using existing models. His greatest passion is research so the ASEF fellowship offers him an ideal opportunity to perfect his research skills. This summer, he will be undertaking a project focusing on artificial intelligence with prof. Jure Leskovec at the Stanford University. In his free time, he enjoys playing volleyball and watching good movies. He also adores travelling.

SLOVENIAN
Tim Poštuvan je dodiplomski študent Računalništva in matematike na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Trenutno raziskuje v laboratoriju za bioinformatiko na fakulteti, kjer razvija učinkovit algoritem za boljšo predstavitev podatkov. Prav tako sodeluje na biokemijskem projektu z raziskovalno ekipo z inštituta za biokemijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Odgovoren je za načrtovanje in implementacijo pristopov za curve fitting Lambert W – funkcije na podatkih o absorbanci encimov. Cilj raziskave je dobiti dober približek za srednje dele krivulj, ki so slabo opisani s trenutnimi modeli. Njegova največja strast je raziskovanje, zato je ASEF fellowship odlična priložnost, da izpopolni svoje raziskovalne sposobnosti. Poleti bo obiskal prof. Jureta Leskovca na univerzi Stanford, kjer bosta skupaj delala na projektu s področja umetne inteligence. V prostem času rad igra odbojko in gleda dobre filme. Poleg tega izredno rad potuje.

Categories: