Klobučar Tajda

I am currently finishing my master program in Biotechnology, Biotechnical faculty, University of Ljubljana. Although I’ve undertook both BSc and MSc in Slovenia, I have done multiple traineeships in Germany, Sweden and Portugal. I am a two-time recipient of The Milan Lenarčič University Foundation scholarship and received a Charter for the outstanding academic achievement by University of Ljubljana (2018). My practical research experience has led me into the intriguing world of stem cells. Whether they are the answer to all modern medical problems – I am yet to decide. However, it will be my outmost pleasure to spend the summer in the group of prof. dr. Jernej Ule in London, where I’ll have a chance to explore stem cells from another extremely interesting perspective of RNA molecule and RNA-binding proteins.

Most of my free time is filled up with music since I play the violin in many different groups. While abroad, I love to explore small, local places with live music and to learn about the locals’ habits and their pace of life.

SLOVENIAN
Sem absolventka magistrskega študija Biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Čeprav že zadnjih 7 let študiram v Sloveniji, sem v tem času opravila več raziskovalnih usposabljanj v Nemčiji, na Švedskem in na Portugalskem. Sem dvakratna prejemnica štipendije Univerzitetne ustanove inženirja Lenarčič Milana in prejemnica Svečane listine za študente Univerze v Ljubljani za najboljše študijske dosežke (2018). Obštudijsko raziskovalno delo me je popeljalo v fascinanten svet matičnih celic. Ali so ravno te rešiteljice vseh težav sodobnega človeka – zaenkrat si še ne drznem odgovoriti. Vsekakor pa se izjemno veselim poletnega obiska pri prof. dr. Jerneju Uletu v Londonu, kjer bom lahko na matične celice in njihovo diferenciacijo pogledala še z vidika molekule RNA in RNA-vezavnih proteinov.

Večino prostega časa zapolnim z glasbo, saj igram violino pri več različnih zasedbah. Kadar sem v tujini, najraje raziskujem majhne, lokalne prostore z živo glasbo in se trudim spoznati navade in tempo življenja domačinov.

Categories: