Ložar Taja

Taja Ložar is an undergraduate student at the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana. Her interests include oncology and cancer biology, modelling of biological systems, cancer prevention and epidemiology, paliative care, and gynaecology. For the past two years she has been working as a student team member at the National cervical cancer screening program ZORA. She is involved in several research projects at the Institute of Oncology Ljubljana, the most recent being circulating tumor cell isolation and its implementation into clinical practice.

Taja will spend her summer working with professor Robert Jeraj at The University of Wisconsin-Madison, focusing on cancer research and clinical trial design. She is excited to explore new ways of optimizing cancer therapy to improve patients’ quality of life and learn about the mathematical concepts that could aid in achieving this goal.

SLOVENIAN
Taja Ložar je študentka Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Področja, ki jo zanimajo, so onkologija in tumorska biologija, modeliranje bioloških sistemov, epidemiologija in preprečevanje raka, paliativna medicina in ginekologija. Zadnji dve leti je kot študentka zaposlena pri državnem programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb na materničnem vratu ZORA. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih, ki potekajo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, med katerimi je trenutno najbolj aktualna izolacija cirkulirajočih tumorskih celic in implementacija metode v klinično prakso.

Taja bo preživela svoje poletje pri prof. Robertu Jeraju na Univerzi Wisconsin-Madison. Glavni temi njenega obiska bosta preučevanje raka in načrtovanje kliničnih študij. Veseli se odkrivanja novih načinov optimizacije onkološkega zdravljenja z namenom izboljšanja kakovosti pacientovega življenja in spoznavanja matematičnih konceptov, ki bi lahko bili v pomoč pri doseganju tega cilja.

Categories: