Satler Tadej

Tadej Satler has obtained MSc in Biochemistry from the Faculty of Chemistry and Chemical Technology at the University of Ljubljana. This year he wants to pursue his career in science as a PhD candidate. During his studies, he gained the most of his research experience at the Department of Synthetic Biology and Immunology at the National Institute of Chemistry, where he also did his master thesis supervised by prof. dr. Roman Jerala. He was involved in the preparation and characterization of modular protein nanostructures made from coiled coils. Tadej also participated in a research exchange at Stockholm University where he studied the regulation of nitrogen fixation in photosynthetic bacteria. Currently, he is doing an internship at the University of Bristol, where he is developing computational and experimental skills in the field of de novo protein design.

As part of the ASEF fellowship program, Tadej will have an opportunity to visit the Prof. Andrej Šali at the University of California San Francisco, where he wants to deepen his knowledge in computational and structural biology.

SLOVENIAN
Tadej Satler je dokončal tako dodiplomski kot tudi magistrski študij Biokemije na Fakulteti za Kemijo in Kemijsko Tehnologijo Univerze v Ljubljani, svojo študijsko pot pa želi nadaljevati z doktoratom. Tekom dosedanjega študija je večino raziskovalnih izkušenj nabral na Kemijskem inštitutu v laboratoriju za sintezno biologijo in imunologijo, kjer je tudi opravil magistrsko delo pod mentorstvom prof. dr. Romana Jerale. Ukvarjal se je s pripravo in karakterizacijo modularnih proteinskih nanostruktur iz obvitih vijačnic. Dodatna znanja je Tadej pridobil na Univerzi v Stockholmu, kjer je gostoval v sklopu izmenjave ter raziskoval regulacijo fiksacije dušika v bakterijah. Trenutno je na usposabljanju na Univerzi v Bristolu, kjer v laboratoriju za proteinski dizajn pridobiva računalniške in eksperimentalne spretnosti tega področja.

Tadej bo v okviru organizacije ASEF imel priložnost obiskati Univerzo v Kaliforniji San Francisco ter sodelovati v raziskovalni skupini prof. Andreja Šalija, kjer želi poglobiti znanje iz področja računalniške in strukturne biologije.

Categories: