Kocbek Primož

Primož Kocbek is a research assistant at the University of Maribor, Faculty of Health Sciences and a PhD student of biostatistics at the University of Ljubljana. His research interest includes statistical modeling and machine learning techniques with applications in healthcare. Currently his focus is machine learning models with temporal relations in Electronic Health Records and their interpretability, which is also part of his PhD thesis. He also participated in multiple national and international research projects associated with machine learning in healthcare.

This summer he will visit Prof. Jure Leskovec at Stanford University and is honored to be given this opportunity to expand his knowledge. In his free time, he enjoys reading a good book or watching a good movie and likes to travel and learn about foreign cultures.

SLOVENIAN
Primož Kocbek je raziskovalni asistent na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede in doktorski študent biostatistike na Univerzi v Ljubljani. Njegov raziskovalni interes vključuje statistično modeliranje in tehnike strojnega učenja z aplikacijami v zdravstvu. Trenutno je osredotočen na modele strojnega učenja z vključitvijo časovne odvisnosti podatkov iz elektronskih zdravstvenih zapisov in njihovo interpretabilnostjo, kar bo del njegove doktorske disertacije. Sodeloval je tudi v več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih povezanih s strojnim učenjem v zdravstvu.

To poletje bo obiskal prof. Jureta Leskovca na univerzi Stanford in je počaščen za to priložnost razširitve njegovega znanja. V prostem času uživa v branju kakšne dobre knjige ali gledanju dobrega filma ter rad potuje in spoznava tuje kulture.

Categories: