Kosanič Nejc

I am a physics student from Maribor, Slovenia. I finished my Bachelor’s degree of Physics at the University of Maribor and am currently enrolled in the Master of Science in Physics programme at the University of Ljubljana. For the past two years I have been at Nuclear Reactor Center of Institut Jožef Stefan, where I was setting up an experiment on hydrodynamics (exploring critical heat flux and two phase flow behaviour of coolant R-134a under various conditions). I have also been working in a different IJS department for two months, where I worked on plasma production (examining synthesis of NH3 from H2 and N2 plasma in a low-pressure chamber on different metal surfaces).

My true interest lies in Astrophysics, which I had the chance to study on an Erasmus exchange at the University of Zagreb. I have always been interested in the nature of stars and galaxies. As such, my main goal in applying to ASEF is to be able to learn numerical programming, data mining, and to participate in astrophysical research, which will be possible under the supervision of prof. Andrej Prša at Villanova.

In my free time I have teamed up with a friend of mine to create a portable beverage cooler, but due to thermodynamics being in a slight disagreement with our project, it didn’t work out. We have also used the technology on two subsequent “successful” projects. Apart from that, I am also a lead (read: only) guitar player in a superb funky pop party band, a chile (plant and sauce!) enthusiast and happy craft beverages endorser.

SLOVENIAN
Prihajam iz Maribora. Svoj diplomski študij fizike sem zaključil na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerz v Mariboru, sedaj pa študij fizike nadaljujem na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Zadnji dve leti sem kot študent delal na jedrskem reaktorju Inštituta Jozefa Štefana TRIGA, kjer sem pomagal sestavljati eksperiment na temo hidrotermodinamike (raziskovanje kritičnega toplotnega pretoka v dvofaznem toku hladilne tekočine R134a pod različnimi pogoji). Hkrati sem v tem času za dva meseca pomagal tudi na oddelku F5, kjer sem umerjal eksperiment z hladno plazmo – sinteza amonijaka ob stiku plazem vodika in dušika na površini različnih materialov.

V času absolventa sem bil na Erasmus izmenjavi v Zagrebu, kjer sem se lahko posvetil astrofiziki. Že od malega me zanimajo zvezde in galaksije, zaradi tega sem se na ASEF prijavil, da bi lahko sodeloval pri astrofizikalnem raziskovanju, kar bom tudi delal pod vodstvom prof. Andreja Prše na Univerzi v Villanovi.

V prostem času se ukvarjam z imaginarnimi startup projekti, ki vključujejo vse od prenosnih hladilnih naprav, do majhnih samoregulacijskih fermentatorjev. V izjemno groovy funkalističnem bendu igram glavno (edino) kitaro, navdušujem se nad čili rastlinami in omakami, obožujem pa tudi craft hmeljste zvarke.

Categories: