Corn Matej

Matej Corn is an undergraduate student of chemistry at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT) University of Ljubljana and is currently enjoying his extra year after finishing all the exams. During his studies he participated in Student Inovative Project for Social Benefit named The importance of environmental factors in the conservation of written cultural heritage. For a year and a half he worked as a student and intern in company Lek d.d., Novartis divison on a department of assuring Quality Control of aseptic products. For his bachelor degree he has been working under mentorship of izr. prof. dr. Jernej Iskra, from FKKT. His thesis was development of a method for selective oxidation of sulfides under green conditions. Matej has as an ASEF fellow received an opurtunity to work at the University of Illinois Urbana-Champaign, where he will participate in a project of total synthesis of complex and biologically active products under mentorship of prof. David Šarlah. After a day of working in a laboratory he relaxes in a game of volleyball, tarok or playing guitar but sometimes only by watching a good TV serie or a movie.

SLOVENIAN
Matej Corn je študent dodiplomskega študija kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani in trenutno uživa v absolventskem letu po opravljenih izpitih. Tekom študija se je udeležil Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist z naslovom Pomen okoljskih dejavnikov pri ohranjanju pisne kulturne dediščine. Leto in pol je opravljal študentsko delo in praktično usposabljanje v podjetju Lek d.d., družbe Novartis na oddelku zagotavljanja kontrole kakovosti aseptičnim izdelkom. V okviru diplomskega dela se je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jernej Iskra, FKKT, ukvarjal z razvojem metode za selektivno oksidacijo z uporabo t.i. zelenih reagentov. Matej je v okviru ASEF-a dobil priložnost obiskati univerzo University of Illinois Urbana-Champaign, kjer bo sodeloval na projektu totalne sinteze kompleksnih in biološko aktivnih produktov pod mentorstvom prof. Davida Šarlaha. Po dnevu dela v laboratoriju rad sprosti svoje misli ob igri odbojke, taroka ali kitare, včasih pa tudi samo ob gledanju filmov in serij.

Categories: