Zeman Marko

Marko Zeman is a PhD student of Computer and Information Science at the University of Ljubljana, where he researches the field of artificial intelligence and machine learning algorithms. For the last four years, he has focused his study of computer science mainly on the challenges of machine learning, both engineering and research. In the second stage of his studies, he began his international career. First, he was on a study exchange in Denmark, where, in addition to full-time study, he also worked on the European research project Plan4Act, where he was developing deep learning models. A year later, on an exchange of research type with a mentor in Sweden, he developed new approaches to learning neural networks, which also motivated him to continue his research path. In addition to his studies, he also gained experience in industry, where he worked as a developer in the team for artificial intelligence. Marko became a member of ASEF Junior Fellows in 2021 and will visit prof. Marinka Žitnik at Harvard University in the USA, where he will be developing new methods in machine learning under her mentorship. In his free time, Marko likes to play football, enjoy nature and laugh in the company of his friends.

SLOVENIAN
Marko Zeman je doktorski študent računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, kjer raziskuje področje umetne inteligence in algoritme strojnega učenja. Zadnja štiri leta je svoj študij računalništva usmeril predvsem v izzive strojnega učenja, tako inženirske kot tudi raziskovalne. Na drugi stopnji študija je začel z mednarodnim udejstvovanjem. Najprej je bil na študijski izmenjavi na Danskem, kjer je poleg rednega študija delal tudi na evropskem raziskovalnem projektu Plan4Act, kjer je razvijal modele globokega učenja. Leto pozneje je na izmenjavi raziskovalnega tipa z mentorjem na Švedskem razvijal nove pristope učenja nevronskih mrež, kar ga je tudi motiviralo za nadaljevanje raziskovalne poti. Poleg študija si je nabiral izkušnje tudi v industriji, kjer je delal kot razvijalec v ekipi za umetno inteligenco. Marko je postal član ASEF Junior Fellows v letu 2021 in bo raziskovalno obiskal prof. Marinko Žitnik na Univerzi Harvard v ZDA, kjer bo pod njenim mentorstvom razvijal nove metode v strojnem učenju. V prostem času Marko najraje igra nogomet, uživa v naravi in se smeji v družbi prijateljev.

Categories: