Škrjanc Lenart

Lenart Škrjanc is a 6th-year student of dental medicine at the Medical Faculty in Ljubljana. For as long as he remembers he has been enthusiastic about the function of the human body, natural sciences as well as handwork, technical work, aesthetics, working with people and everyday challenges brought by the profession of a dentist.

He is currently enrolled in a study project at the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics researching gingival overgrowth in patients with fixed applicances. So far he attended various international congresses, workshops and in 2018 a clinical clerkship at the Haddassah Hebrew University in Jerusalem, Israel.

As part of the ASEF fellowship program, Lenart will be visiting prof. Janina Golob Deeb and her research team at the Virginia Commonwealth University, focusing on expanding knowledge in the field of Peridontology.

Abroad, he would like to become acquainted with potential different clinical techniques and methods in the dental profession. In addition, he is interested in different types of dental care, organizational structures and the specifics of the individual approach to patients.

SLOVENIAN
Lenart Škrjanc je študent 6. letnika dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Od nekdaj je navdušen nad delovanjem človeškega telesa, naravoslovnimi znanostmi, ročnim in tehničnim delom, estetiko in delom z ljudmi, kar vse prinaša, s svojimi vsakodnevnimi izzivi, poklic zobozdravnika.

Trenutno je vključen v raziskovalno študijo na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo, katere tema je povečana dlesen pri pacientih med čeljustno-ortopedsko obravnavo.

Do sedaj se je udeležil večjih mednarodnih kongresov in delavnic za študente dentalne medicine ter v letu 2018 klinične prakse na Haddassah Hebrew University v Jeruzalemu, Izrael.

Lenart bo v okviru ASEF gostoval pri profesorici Janini Golob Deeb na Virginia Commonwealth University, kjer želi tekom raziskovalnega dela poglobiti svoje znanje na področju paradotontologije in implantologije.

V ZDA se želi seznaniti s potencialnimi različnimi kliničnimi tehnikami in metodami na področju dentalne medicine. Obenem ga interesira drugačen sistem organizacije zobozdravstvene oskrbe in individualni pristop do pacienta.

Categories: