Dular Lara

Lara Dular is a first-year PhD student at the University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering. She is a young researcher at the Laboratory of Imaging Technologies, where she is developing image processing and image analysis techniques in the field of medical imaging. Before joining the laboratory, she obtained her master’s degree in Financial Mathematics at the University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics.

Currently, she is developing machine learning models for the analysis of brain MRI scans in order to study structural brain changes of patients with neurodegenerative diseases. During the summer she will be working with prof. Sanja Fidler at the University of Toronto, where she will expand her knowledge of deep learning and apply the ideas to medical data. In her free time, she enjoys running, hiking and exploring nature, as well as discovering the hidden gems of lively cities.​

SLOVENIAN
Lara Dular je študentka prvega letnika doktorskega študija fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Magistrirala je iz finančne matematike na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Danes kot mlada raziskovalka sodeluje v Laboratoriju za slikovne tehnologije, kjer razvija postopke obdelave in analize medicinskih slik. Ukvarja se z razvojem orodij za analizo MRI slik možganov s pomočjo modelov strojnega učenja, za namen zaznavanja in proučevanja strukturnih sprememb možganov bolnikov z nevrodegenerativnimi boleznimi.

Tekom poletja bo obiskala prof. Sanjo Fidler na Univerzi v Torontu, kjer bo poglobila svoje znanje na področju globokega učenja in ideje uporabila na podatkovnih množicah medicinskih slik.

V prostem času uživa tako v iskanju skritih kotičkov živahnih mest, kot tudi raziskovanju narave, teku, pohodništvu in drugih športnih aktivnostih.

Categories: