Benša Jaš

I was born in Gorizia, Italy. From 2010-2015 I studied at the science oriented high school “znanstveni licej Simon Gregorčič from which I graduated with 94/100. I began studying physics at the Faculty of Mathematics and Physics in Ljubljana in 2015 and received my bachelor’s degree in summer of 2018. I also received the Dean’s Award for Academic Achievement in the third study year. Currently, I am a first-year Master’s degree student of Mathematical Physics at the Faculty of Mathematics and Physics in Ljubljana.

In my spare time I like to learn about dynamical systems and various perturbation methods used to solve non-integrable systems. I studied Russian and Croatian privately for a few years.

SLOVENIAN
Rodil sem se v Gorici, v Italiji. Od leta 2010 do 2015 sem obiskoval znanstevni licej Simon Gregorčič s slovenskim učnim jezikom v Gorici. Licej sem zaključil s končno oceno 94/100. Leta 2015 sem se vpisal na univerzitetni študijski program prve stopnje, smer fizika, na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Študij sem zaključil leta 2018. V šolskem letu 2017/2018 sem bil dobitnik Dekanovega priznanja za dosežen odličen uspeh v tretjem letniku študija. Trenutno obiskujem prvi letnik magistrskega programa Matematična fizika na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

V prostem času se zanimam za dinamične sisteme in razne perturbacijske metode za reševanje neintegrabilnih sistemov. V poletnih mesecih sem več let študiral ruščino in hrvaščino.

Categories: