Podobnik Gašper

Gašper is a 2nd-year Biomedical Engineering Master’s student at the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, where he also obtained his bachelor’s degree. During his master’s degree studies Gašper is working in the Laboratory of Imaging Technologies as a student researcher. He is developing machine learning models for automatic classification of MR image modalities and is exploring possibilities of predictive diagnosis of Alzheimer’s disease based on MR images. To broaden his knowledge in this domain he attended the Summer school of biomedical imaging at ETH Zürich in 2019.

This summer, Gašper will join the research group of Prof Mateja Jamnik at Cambridge University, to work on artificial intelligence-related projects. He is ambitious to use new ideas from the data science domain gained during this visit in his later projects.

Besides actively participating in the Student Council, his favourite free-time activities include playing basketball, cycling, windsurfing and hiking. He also enjoys theatre and likes exploring historical cities, as well as spending time in nature.

SLOVENIAN
Gašper je študent drugega letnika magistrskega študija Biomedicinska tehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Med magistrskim študijem Gašper aktivno sodeluje v Laboratoriju za slikovne tehnologije, kjer s pomočjo orodij strojnega učenja razvija modele za avtomatsko razvrščanje modalitet magnetnoresonančnih slik. Poleg tega raziskuje možnosti za napovedovanje razvoja bolezni potencialnih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo na podlagi analize MR slik.

Tekom poletja bo obiskal prof. Matejo Jamnik na Univerzi v Cambridgeu v Združenem Kraljestvu, kjer se bo ukvarjal s projektom, povezanim z umetno inteligenco. Pridobljene izkušnje in znanje želi uporabiti v svojem nadaljnjem delu na področju analize medicinskih slik.

Poleg sodelovanja v Študentskem svetu, v prostem času uživa v igranju košarke, kolesarjenju, in drugih športnih aktivnosti. Z veseljem hodi v gledališče ter raziskuje mesta z bogato zgodovino in naravne lepote po svetu.

Categories: