Ribnikar Domen

Domen Ribnikar is a medical doctor, a specialist of medical oncology, currently working at the Institute of Oncology Ljubljana. He deals with breast cancer patients and is responsible for the systemic treatment of these patients. He is also a PhD student of Biomedicine at the Medical Faculty of Ljubljana. Already as a medical student, he was actively involved into research in the breast cancer field and he continued with research also during his residency.

In 2016 Domen left Slovenia and went to Toronto, Canada, for a 2-year breast cancer clinical-research fellowship under the mentorship of professor doctor Eitan Amir. So far, they have published many good papers in different medical journals and some of them are still in a writing phase.

ASEF will give him an excellent opportunity to be even more actively involved into breast cancer research as he will be conducting a research of tumor heterogeneity in patients with invasive lobular breast carcinoma, which is also a theme for Domen’s doctoral thesis. Domen has been constantly actively involved into breast cancer research as he regularly attends national and international meetings, also as an active speaker.

His family (his wife Nina and two daughters Julija and Lana Mae) gives him enthusiasm and strength for further clinical and research work in medical oncology. In his free time Domen likes jogging, hiking and he also practices transcendental meditation.

SLOVENIAN
Domen Ribnikar je zdravnik, specialist internistične onkologije, zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ki se ukvarja s sistemskim zdravljenjem bolnic z rakom dojke. Trenutno je študent zadnjega, tretjega letnika podiplomskega študija Biomedicina na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent medicine je pričel z raziskovalnim delom na področju raka dojke in z delom intenzivno nadaljeval tudi med specializacijo. V letu 2016 je odšel na dvoletni t.i. klinično-raziskovalni fellowship v Toronto, Kanado, kjer je pod mentorstvom prof.dr. Eitana Amirja nadaljeval s svojim kliničnim in raziskovalnim delom. Večina rezultatov raziskovalnega dela je že bila objavljena v uglednih strokovnih onkoloških revijah, nekatera so še v fazi pisanja.

ASEF štipendijski program je zanj izjemna priložnost za pridobitev dodatnih znanj in raziskovalno delo pod mentorstvom prof. dr. Roberta Jeraja, na Univerzi v Wisconsinu, kjer bo vključen v delo na področju heterogenosti invazivnega lobularnega karcinoma dojke, kar je tudi tema njegove doktorske disertacije. Domen se ves čas dodatno izobražuje na različnih slovenskih in mednarodnih delavnicah in kongresih, kjer tudi aktivno sodeluje kot vabljen predavatelj.

Entuziazem in močno voljo za nadaljnje raziskovanje v onkologiji mu dajejo žena Nina in dve mali deklici, petletna Julija in triletna Lana Mae, na katere je še posebej ponosen. V prostem času se ukvarja s športom, kot je tek, hoja v hribe, izvaja pa tudi transcedentalno meditacijo.

Categories: