Panić Damjan

Damjan Panić received a degree in Control Systems at the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. He is now a postgraduate student of Robotics at the same faculty. He is particularly interested in the field of Human-Robot interaction. During his studies, he was involved in a few projects in this field of science.

Since June 2016 he has been working as a student at the Slovenian Institute of Quality and Metrology (SIQ). He is a member of EMC laboratory, where he performs measurements and tests according to the EMC directive. He also develops programmes and applications to optimise measurements.

Damjan will work with professor Domen Novak at University of Wyoming, where he will work to improve his knowledge on Human-Robot interaction area.

SLOVENIAN
Damjan Panić je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na smeri Avtomatika. Trenutno je študent magistrskega programa Robotika na isti fakulteti. Zanima se predvsem za področje interakcije Človek-Robot. Med dosedanjim študijem je sodeloval pri nekaj projektih na tem področju.

Od junija 2016 opravlja študentsko delo na Slovenskem inštitutu za kakovost in metrologijo (SIQ). Je član EMC laboratorija, kjer izvaja meritve in preizkuse, ki jih zahteva EMC direktiva. Dela tudi na področju razvoja programov in aplikacij za optimizacijo meritev in preizkušanja.

Damjan bo delal pri prof. Domen Novaku na Univerzi v Wyomingu, kjer bo delal in izpopolnjeval znanje na področju interakcije Človek-Robot.

Categories: