Marko Dafne

Dafne Marko is a MA student of Cognitive Science at the University of Ljubljana. In 2015, she finished her BA studies in translation (Slovene-English-German) at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. During her undergraduate education, she developed a strong interests in corpus linguistics, natural language processing and language technologies. She joined several national research projects related to corpus linguistics and language resources, mainly helping with manual annotations, building datasets and evaluating tools for automatic annotation. In 2015 she joined the bilateral project “Semantic Role Labelling in Slovene and Croatian” with the main goal of developing a corpus with semantic role annotations to be used as training data for supervised machine learning systems. Dafne co-authored several scientific articles and attended different summer schools, seminars and conferences with the aim to gain experience and knowledge in her topics of interest. This year she will collaborate with prof. Gašper Beguš at the University of Washington, where she will work on projects related to computational linguistics, phonology and computational modeling. Apart from her interests in natural language processing, Dafne is a sport enthusiast who loves to ski, ride her road bike and train martial arts.

SLOVENIAN
Dafne Marko je podiplomska študentka Kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 2015 je zaključila dodiplomski študij prevajanja (slovenščina-angleščina-nemščina) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je začela zanimati za korpusno jezikoslovje, obdelavo naravnega jezika in jezikovne tehnologije. Sodelovala je na različnih nacionalnih projektih, povezanih s korpusnim jezikoslovjem in jezikovnimi viri, kjer je bila zadolžena za ročno označevanje, gradnjo podatkovnih baz in evalvacijo orodij za avtomatično označevanje. Leta 2015 se je priključila bilateralnemu projektu “Označevanje semantičnih vlog v slovenščini in hrvaščini” z glavnim ciljem razviti korpus z oznakami semantičnih vlog, ki ga bo mogoče uporabiti kot učno množico v sistemih nadzorovanega strojnega učenja. Dafne je soavtorica številnih znanstvenih člankov, prav tako pa je obiskovala različne poletne šole, seminarje in konference, da bi pridobila izkušnje in poglobila znanje. Letos bo obiksala prof. Gašperja Beguša na Univerzi v Washingtonu, kjer bo sodelovala na projektih, povezanih z računalniškim jezikoslovjem, fonologijo in računalniškim modeliranjem. Poleg ljubezni do obdelave naravnega jezika je tudi športna navdušenka, ki rada smuča, kolesari in trenira borilne veščine.

Categories: