Škrlj Blaž

I hold a Bachelor’s degree in biotechnology and a Master’s degree in information technologies. Currently, I am a 2nd year PhD student in information technologies under the mentorship of Prof. Nada Lavrač. My interests lie at the intersection between complex networks, biology and machine learning – especially learning from large and heterogeneous data sources. I like to build, but also use intelligent systems to solve otherwise intractable problems. In my spare time I enjoy climbing and hiking.

SLOVENIAN
Diplomiral sem iz biotehnologije, magisterij pa sem zaključil iz informacijskih tehnologij. Trenutno sem študent drugega letnika doktorskega študija informacijskih tehnologij pod mentorstvom prof. Nade Lavrač. Zanimajo me kompleksna omrežja ter učenje na le-teh, kot tudi aplikacije tovrstne metodologije na realnih bioloških problemih, kjer so podatki pogosto relacijski in heterogeni. V prostem času rad plezam ter se ukvarjam s pohodništvom.

Categories: