Oštrek Andraž

Andraž Oštrek is a second-cycle chemistry student at the Faculty of Chemistry and Chemical Technology (FCCT), University of Ljubljana. He participated at the International Chemistry Olympiad when he was in high school. During his studies, he did practical training in the field of fluoro-chemistry (dr. Matic Lozinšek, Jožef Stefan Institute), completed a Bachelor’s degree in organic chemistry (doc. dr. Krištof Kranjc, FCCT) and participated in research work in the field of potentially bioactive heterocyclic compounds (prof. dr. Jurij Svete, FCCT). Currently, he is spending a semester on a study exchange in Germany at Freie Universität Berlin. After that, he will have an opportunity to visit the University of Illinois and work in Prof. David Šarlah’s research group, which is focused on the synthesis of structurally complex and biologically active natural products. When Andraž is not occupied with cheMistery, he enjoys other riddles of any kind, including books and poems, and cannot escape them even with recreational running.

SLOVENIAN
Andraž Oštrek je magistrski študent kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani. Kot dijak se je udeležil Mednarodne kemijske olimpijade (IChO). Med študijem je opravil praktično usposabljanje na področju fluoro-kemije (dr. Matic Lozinšek, Inštitut Jožef Stefan), zaključil diplomsko delo na področju organske kemije (doc. dr. Krištof Kranjc, FKKT) in sodeloval pri raziskovalnem delu na področju potencialnih bioaktivnih heterocikličnih spojin (prof. dr. Jurij Svete, FKKT). Trenutno je na študijski izmenjavi v Nemčiji na univerzi Freie Universität Berlin. Po koncu študijske izmenjave bo imel priložnost obiskati univerzo University of Illinois in sodelovati v raziskovalni skupini prof. Davida Šarlaha, ki se ukvarja s sintezo strukturno kompleksnih in biološko aktivnih naravnih produktov. Ko se Andraž ne ukvarja s skrivnostmi kemije, uživa v ostalih ugankah vseh vrst, kar vključuje tudi knjige in poezijo, in jim ne more ubežati niti z rekreativnim tekom.

Categories: